Ansvaret for driften av bybanen — som var hovedtemaet for oppklaringsmøtet i Oslo i går, var det eneste som sto igjen før Samferdselsdepartementet ville fremme Bybanen og Ringvei Vest for Stortinget.

Diskusjonen har grovt sett gått på hvem som tar regningen hvis Bybanen går med store underskudd. Monica Mæland har ikke ønsket å bruke store midler fra Bykassen til å dekke dette.

Skogsholm har på sin side gjort det klart at et eventuelt underskudd må dekkes av de faste samferdselsoverføringene fra staten, og at det ikke kommer på tale med nye sugerør bare til Bybanen.

Nå har Skogsholm lovet at belønningsmidlene for satsing på kollektivtrafikken skal gjøres permanent, mens kommunen på sin side påtar seg hele driftsansvaret med de eventuelle underskudd det måtte innebære.

Monica Mæland sier til Bergens Tidende at hun er glad for at Bergen kommune nå får kollektivansvaret på permanent basis, og at usikkerheten knyttet til driften av banen nå ser ut til å være ryddet av veien.