OLAV GARVIK

Det hører til de årlige øvelser og oppdateringer at fylkets stortingsrepresentanter i samlet flokk møter en like samlet flokk av ordførere for å høre hvor skoen trykker i lokalsamfunnet.

Denne gang var de fleste representantene møtt frem i Bergen rådhus da ordfører Magne Rommetveit fra Stord åpnet. Som leder i KS i Hordaland la han vekt på at nesten halve finanskomiteen i Stortinget består av energiske hordalendinger med innflytelse når det tilstundende statsbudsjettet skal loses gjennom i Stortinget utover høsten.

Ny kommunestruktur

Det ble mang en meningsutveksling om kommuneøkonomien. Rikspolitikerne fikk klar beskjed om hvordan underskudd og underbalanse påvirker hverdagen i kommune-Norge.

Men også psykiatrireformen var et viktig diskusjonstema, sammen med bl.a. selskapsskatten, planene om ny Sotra-bro, oljevernberedskapen på Fedje og debatten om ny kommunestruktur.

I Hordaland pågår det, som i andre fylker, et omfattende arbeid for å analysere mulighetene for å lage et nytt kommunekart. Det skjer i et samarbeid mellom KS og Kommunal— og regionaldepartementet, og skal legges frem 18. oktober, forteller Rommetveit til Bergens Tidende.

— Hva er det viktigste med slike møter med stortingsrepresentantene?

— Det er å holde oss gjensidig oppdatert om aktuelle saker, sier han.

Også byproblemer

Også bergenspolitikerne benyttet anledning til et halvannen times møte med folkets kårne fra Hordaland. Med ordfører Herman Friele i spissen deltok byråder og gruppeledere og redegjorde for bl.a. planene om et nasjonalt svømmeanlegg i byen, seilingsleden, Bergen Kunstmuseum og selvsagt om kommunens økonomi.