Vesta påstod i retten at nakkeslengskader bare kunne oppstå ved påkjørsler bakfra, og stort sett utelukkende av vogntog. Det avviste byretten. De tre dommerne slår fast at "også påkjørsel fra siden av bil med fart i størrelsesorden 40 km/t kan utløse slike krefter at nakkeslengskade kan inntreffe".

Byretten støttet seg videre på uttalelsene fra lege og spesialist i nevrologi, Haakon Hofstad. Han slo utvetydig fast at alle fire kriteriene var innfridd for at skadene var påført Marit Mork-Knudsen under kollisjonen.

"Min samlede vurdering av årsaksspørsmålet blir derfor at det med overveiende sannsynlighet foreligger årsakssammenheng mellom skadehendelsen og Mork-Knudsens symptomer og funksjonsnedsettelse", skriver den medisinsk sakkyndige.

Marit Mork-Knudsen fikk dermed fullt og enstemmig medhold i byretten. Det opprinnelige erstatningskravet var på ca. 2,8 millioner. Det omfattet renter fra ulykkesdatoen i 1991. Retten godtok renteberegning først fra stevningsdatoen. Dermed ble beløpet avkortet, slik at Marit Mork-Knudsen ble tilkjent ca. 2,3 millioner kroner.

— Det føles godt at jeg ble trodd, men jeg er selvsagt spent på neste runde i rettsapparatet, sier hun, vel vitende om at Vesta krever ny behandling i lagmannsretten.

I sin anke holder Vesta fast ved at påkjørsler fra siden ikke kan utløse nakkeslengskade. Forsikringsselskapet anfører også at byrettens sakkyndige ikke er på linje med vitenskapens syn på slike skader.