Trolig vil politiet informere om funnet ved 12-tiden.

Levningene av en voksen kvinne som er funnet i Os er et mysterium for politiet. De vet ikke med sikkerhet hvem hun er eller hvordan hun døde. Klærne hennes kan være kriminalteknikernes beste spor for å løse likgåten.

Politiet vet heller ikke hvor lenge kvinnen har ligget død i terrenget. Det kan dreie seg om flere tiår.

— Vi har gjort en del interessante funn som tydeligvis henger sammen med hodeskallen vi fant, sier lensmann Rasmus Dalen i Os.

Ut fra undersøkelser av hodeskallen, tror rettsmedisinere ved Gades institutt at levningene stammer fra en kvinne som var om lag 45 år gammel da hun døde. Det skal ikke være synlige skader på hodeskallen.

- Trodde det var et dyr

Hodeskallen til kvinnen var det første som ble funnet. Arbeidere oppdaget den under gravearbeid knyttet til en vei til et nytt byggefelt på Moberg i Os.

— Vi oppdaget den for en uke eller to siden. Vi trodde først det var hodeskallen til et dyr, og la den til sides. Den var dekket av mose, men lå nesten helt opp i dagen, sier en av anleggsarbeiderne til Bergens Tidende.

Politiet ble først varslet da personer, som var interessert i å etablere seg i det kommende boligfeltet, så hodeskallen. Onsdag kveld ble området rundt funnstedet sperret av.

Fant overkropp og klær

Kriminalteknikere søkte i går med hund og metalldetektor, og gjorde etter hvert flere funn nær stedet hodeskallen ble funnet.

— Vi finner litt av hvert som kan knyttes opp mot en person, sier politiførstebetjent og kriminaltekniker Erling Kristensen ved Hordaland politidistrikt.

Ved 18-tiden avsluttet krimteknikerne undersøkelsene på funnstedet. Store deler av kvinnens skjelett er funnet, det meste samlet innenfor et avgrenset område ved en trestubbe.

Funnet av overkroppen til kvinnen - som var påkledd - kan bli sentralt for å identifisere liket.

Levningene blir nå undersøkt av rettsmedisinere på Gades institutt, mens kriminalteknikere vil analysere de andre sporene som i går ble sikret på stedet.

— Er det funnet gjenstander i klærne som kan identifisere kvinnen?

— Det kan jeg ikke kommentere, men vi har gjort en del interessante funn. Dette vil vi analysere og se om vi kan koble dette opp mot konkrete saker, sier lensmann Rasmus Dalen.

Mellom 5 og 50 år gammelt

Politiet vet ikke hvem kvinnen er.

— Vi knytter ikke dette opp til noen konkrete saker så langt, og er ennå i innledningsfasen i etterforskningen, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold ved Hordaland politidistrikt.

Liket har sannsynligvis ligget på stedet mellom 5 og 50 år. Etter det BT får opplyst er det mest trolig at det har ligget i flere tiår.

Politiet vil ikke si noe om hvor dypt liket lå nedgravd. Ettersom anleggsarbeiderne kun oppdaget hodeskallen, kan det tyde på at resten av liket i alle fall delvis var dekket til eller begravd.

Naboer BT har snakket med mener det er usannsynlig at liket kan ha ligget helt opp i dagen, fordi det da ville ha blitt oppdaget tidligere.