En gang eller to i året kommer de ut fra kontorene sine og stiller seg til disposisjon for folk som er usikre på sine rettigheter eller har en klagesak de sliter med.

I går lainet byombudet, Forbrukerrådet og Konfliktrådet seg opp ved rullebåndet på Bergen Storsenter, og responsen lot ikke vente på seg.

— De fleste som har tatt kontakt med oss i dag, har vært godt forberedt med sakspapirene klare, forteller regionsjef i Forbrukerrådet, Anne Råheim.

Fra nabokrangel til tv-klage

I løpet av den første timen hadde folk bedt om råd i alt fra alt fra klage på briller til nabotvister, forsikringssaker og byggesaker.

— Vi var litt spente på om folk ville våge å henvende seg til oss på et så åpent sted, men det har gått greit, sier byombud Erik Dahl.

I enkelte saker er det nok med råd på stedet, mens andre saker må tas tilbake til kontoret.

De tre instansene har samarbeidet siden 1997. Tidligere hadde de «åpen dag» i rådhusets første etasje, men etter hvert er de blitt mer synlige ved å vise seg frem på ulike kjøpesentre.

— Mange vet ikke om oss, og da er det greit å vise at vi er her, sier Dahl, som har vært byombud siden 2000.

Langt fra alle vet hva et byombud gjør. Er du blant dem, kan vi fortelle at han skal sørge for at innbyggerne skal bli behandlet skikkelig i den kommunale forvaltning. Barn og unge, eldre og pleietrengende er spesielt i fokus, og han hjelper for eksempel med utforming av klager.

Gratis hele året

Det var ikke bare i går rådene var gratis. Det er de hele året.

— Men hvorfor kommer ikke folk til kontorene fremfor hit i åpent landskap?

— Et godt spørsmål. Jeg tror enkelte synes det er greit å få alle på ett brett her, i tilfelle de lurer på hvem de skal henvende seg til, sier Anne Råheim.

Neste ut-av-kontoret-dag planlegges å finne sted på Sletten senter, Øyrane Torg eller Torgallmenningen. I mellomtiden er det fritt frem til alle tre kontorene.

GODE RÅD:...og det helt gratis. I går var det «åpen dag» for folk som er usikre på hvilke rettigheter de har. Fra venstre: Terje Chr. Myklebust fra Konfliktrådet, politistudent Kjetil Barman, Anne Råheim fra Forbrukerrådet og byombud Erik Dahl. De gir for øvrig gratis råd fra kontorene sine også.
RUNE NIELSEN