Formannen i Naturvernforbundets lokallag i Nordhordland, Børje Møster, forteller til Bergens Tidende at han sammen med lederen for Nordhordland Fiskarlag, Leif Bognøy, nå tar initiativ til en massiv protestdemonstrasjon mot Regjeringens planer om å dekke til ubåtvraket utenfor Fedje.

— Vi har merket oss at distriktssjefen i Sjøfartsdirektoratet i Bergen, Magne Rødland, er villig til å begå sivil ulydighet for å stoppe planene om tildekking av ubåten, sier Møster.

Armada av fiskefartøyer

— Også vi er villige til å gå til sivil ulydighet sammen med Rødland. Vi er svært urolige over tanken på at kvikksølvet ikke skal bli fjernet, men bli liggende til evig tid som en miljøbombe. Hvis det er slik at et mindretall i Regjeringen akter å presse gjennom tildekkingsalternativet, er vi beredt til å ta affære, sier Møster.

— I tiden som kommer vil vi jobbe for å mobilisere en armada av fiskefartøyer fra hele vestlandskysten til å bli med på en demonstrasjon den dagen tildekkingen eventuelt blir iverksatt. Vi er innstilt på å starte en ny strilekrig - selvsagt i en mindre dramatisk form og drevet frem av andre grunner enn strilekrigen i 1765, sier Møster.

Håper fornuften seirer

— Vi håper selvsagt at fornuften seirer og at Regjeringen snur i denne saken og vedtar flere utredninger av hvordan kvikksølvet kan fjernes. I kystbefolkningen - ikke minst blant fiskerne - er det massiv motstand mot tildekkingsalternativet. Jeg regner med at vi vil få stor tilslutning til den maktdemonstrasjon med fiskebåter ute i havgapet hvis tildekking blir satt i verk, sier Møster.

Han forteller at detaljene i opplegget ikke er klarlagt. Arbeidet med å få til en demonstrasjon er i startfasen. Siktemålet er å få med så mange organisasjoner og enkeltpersoner som mulig.

- Galskap!

— Selv om opplegget ikke er klart, går vi ut med dette nå for å sende et klart signal til myndighetene om å ta til fornuft, sier Møster.

Lederen i Nordhordland Fiskarlag, Leif Bognøy, tar sterke ord i sin munn når han skal beskrive hva han og mange fiskere føler i ubåtsaken:

— Det er ren galskap det Regjeringen legger opp til. Tanken på at kvikksølvet ikke skal bli fjernet, opprører fiskere og den øvrige befolkningen langs hele vestlandskysten, sier han.

Bognøy presiserer at disse tankene står for hans egen regning. Han har ikke drøftet saken med styret i lokallaget han er leder for.

- Politisk ulydighet

— Uttrykket sivil ulydighet blir brukt når noen legger fysiske hindringer i veien for gjennomføring av politiske vedtak. Jeg vil kalle det politisk ulydighet når politikerne i ubåtsaken ikke lytter til og tar hensyn til vi som bor og lever her ute på kysten, sier Bognøy.

— Mange med meg føler at vi bare er verd noe for de sentrale politikerne i to sammenhenger - når vi skal betale skatt og når de vil ha våre stemmer ved valg, sier han.

— Tror du fiskerne vil slutte opp om en ny strilekrig?

— Ja, det føler jeg meg overbevist om. Jeg har ikke møtt en eneste fisker som ikke støtter kravet om at kvikksølvet må vekk.

MANER TIL KAMP: Naturverneren Børje Møster til venstre og fiskerlagsformannen Leif Bog-nøy sender et varsel om at det blir kamp dersom Regjeringen fastholder at den vil dekke til ubåtvraket.
Brekke, Eirik