– Du treffer ikke tonen helt, sier Marianne Løseth, skuespiller— og sanginstruktør for operagruppen.

– Du må høre på musikken, tenke på den lyden du hører og lage en tilsvarende tone.

Utfordringene er mange og nervøsiteten begynner å komme smygende. Tiden er knapp. Det gjenstår fremdeles litt fin-puss.

Det er ikke rart operadebutantene er nervøse. Selveste Trude Drevland skal komme på formiddagens generalprøve.

– Jeg synes ikke det gjør noe om det klinger litt surt, skyter musiker og orkesterinstruktør Ole André Farstad trøstende inn.

– Det er jo konflikt og kontrast det handler om. Litt dissonans er bare fint.

Selvskrevet opera

Stykket har elevene skrevet selv, både tekster og melodier. Kulisser og kostymer har scenografigruppen laget.

– Stykket handler om kjærlighet. Det er et trekantdrama, forteller en av de unge scenografene, Torunn Stople (12).

– Handlingen utspiller seg i en fryseboks i år 50001. Alle bor i boksen på grunn av klimaendringene. Utenfor er det bare et stort flammehav, utdyper Mia Berg Rønning (12).

Mia er festivalsjef. Sammen med venninnen Pernille Lunde har hun det overordnede ansvaret for alle festivalgruppene: Opera, animasjon og husbygging. I tillegg er de ansvarlige for alt som har med PR og økonomi å gjøre.

Utfordringer

– De måtte skrive jobbsøknad og gjennomføre jobbintervju før de fikk sjefsstillingen, forteller lærer Lisbeth Sandven.

Det er enighet rundt lunchbordet på lærerrommet om at det å bli tildelt oppgaver du aldri har gjort før, er en stor berikel-se, enten det handler om å stå på en scene for første gang, eller ringe et firma for å inngå en sponsoravtale.

– Det gir en mestringsfølelse elevene kan ta med seg videre, også etter at festivalen er over. Dessuten kan det vekke en in-teresse du ikke visste at du hadde, sier Marianne Løseth.

Kreativitetsdebatt

I tillegg til operapremieren, skal animasjonsgruppen i dag vise filmene de har laget. Husbyggingsgruppen skal stille ut byggverket sitt.

– Vi har gjort alt selv, forteller Martin Berstad (12) stolt.

Bortsett fra taket. Det må han innrømme at læreren har gjort. Bygget skal stå i skolegården og bli brukt som oppbeva-ringsbod for leker.

Også elevene som har jobbet med animasjon har grunn til å være stolte over produktene sine.

– Før vi startet, hadde vi en god, filosofisk diskusjon med elevene om hva kreativitet er for noe. Det har gitt morsomme, fantasifulle resultater, sier lærer Olav Solvang.

Selv om elevene på Fjellsdalen har stått på både tidlig og sent de siste ukene for å komme i mål, gleder de seg ikke til å gå i gang med normal undervisning igjen.

Men litt slitne er de nok likevel:

– Vi får heldigvis lønn som fortjent. Fri på fredag!

Odd Mehus
Odd Mehus