KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

Utfordringene står i kø for landets eneste Frp-ordfører, som i går hadde sin første arbeidsdag etter sex-skandalen. Men eks-nestlederen og eks-stortingskandidaten ser ut som om han tripper etter å løse de politiske flokene — som i normal målestokk er vriene nok. Gårsdagen brukte Søviknes til å gjennomgå situasjonen med varaordfører Lisbeth Axelsen (H) som har fungert i hans permisjonstid.Hordene av pressefolk - for horder var det i går også - ble effektivt stanset i resepsjonen. Med jevne mellomrom kom så Søviknes ned fra tredje etasje og gjennomførte en runde med intervjuer. Føler seg velkommen Utpå ettermiddagen er det BTs tur:- Har du følt deg velkommen i dag?- Ja, jeg har fått gode tilbakemeldinger, både i form av blomster og hilsener.Det første møtet med op-posisjonen får han først på formannskapsmøtet 20. mars- Ser du frem til det?- Jeg tar en dag om gangen, er Søviknes' korte kommentar til den politiske striden rundt hans egen person. Bortsett fra at han nok en gang beklager at opposisjonen nektet å møte ham ansikt til ansikt.Mer er det da å si om andre politiske saker i Os: Varsler budsjettkutt Vanskeligst blir det å sy sammen et nytt budsjett. Fylkesmannen har avslått å godkjenne det forrige fordi salget av BKK-aksjer er helt i det blå. BKK-aksjene skulle gi 16-18 millioner mer å rutte med - penger som nå må skaffes på annet vis.- Os kommune er bunnsolid, vi har fondsmidler nok til å klare oss i 2001. Spørsmålet nå blir å avveie hvor mye vi skal ta av oppsparte midler og hvor mye vi må ta ved å skjære ned tjenestetilbudet, sier Terje Søviknes og varsler dermed budsjettkutt for osingene. Blir styreformann Foreløpig har administrasjonen satt bremsene på, noe som betyr at et planlagt dagsenter for rusmisbrukere er lagt på is. Det nye budsjettet skal vedtas av kommunestyret i slutten av april. Samtidig får Os en helt ny organisasjon - og titler. Søviknes vil da kalle seg styreformann og rådmannen blir administrerende direktør.- Os har fått ny rådmann mens du har vært permittert. Er du fornøyd med valget? - Absolutt, smiler Søviknes og legger ikke skjul på at denne saken slapp han ikke - permisjonen til tross.Lisbeth Axelsen er tilbake som varaordfører og må innse at hun ikke blir ordfører igjen denne perioden. - Hvordan føles det nå å samarbeide med Søviknes?- Vi har hatt litt tid sammen i dag. Jeg prøver å skille person og politikk, og har en jobb å gjøre sammen med ham. Så får fremtiden vise om det politisk var så lurt å vende tilbake, sier Axelsen. Blant dem som var innom og hilste på ordføreren i går, var Jonny Christensen, hovedtillitsvalgt for Norsk Kommuneforbund i Os.- Jeg har ikke noe problem i det hele tatt å se Søviknes tilbake, forsikrer Christensen.