Både fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeslandbruksstyre har fremmet innsigelse mot å bygge ut området nord for motorveien. Fylkesmann Svein Alsaker er klar til å mekle:

— Formelt er det Bergen kommune som må be om mekling. Gjør de det, blir meklingen unnagjort ganske raskt, sier han til bt.no.

IKEA-utbyggingen er stor og reiser flere prinsipielle spørsmål både om spredning av sentrum i Åsane og vern av kulturlandskapet. Mye tyder derfor på at saken derfor havner til endelig avgjørelse i Miljøverndepartementet.