Konkurransetilsynet har pålagt DnB NOR Bank å tilby ledige kontorer til konkurrerende banker. Bankkontorene skal legges ut til offentlig salg eller til utleie innen 1. januar 2006, opplyser informasjonsdirektør Eivind Grønstad i DnB NOR Bank til Bergens Tidende

I Bergen betyr at det DnB NOR Bank flytter fra sine lokaler i Småstrandgaten og noen meter nordover til det gamle DnB-hovedkontoret med adresse Torgalmenningen 2. Der plasseres personmarkedsavdelingen og investeringssenteret.

Bedriftskundeseksjonen går sørover til DnBs lokaler i Lars Hilles gate 30, opplyser regionbanksjef Alf Erik Kvaal— Han leder personmarkedsbiten av DnB NOR i Bergen/Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sparebanken Vest sin eiendomsmeklervirksomhet var i utgangspunktet interessert i å overta Gjensidige NOR Bankens lokaler, men dette er ikke lenger aktuelt, ifølge lederen for eiendomsmeklerforetaket, administrerende direktør Rune Hansen.

Flyttingen fra Småstrandgaten skal skje i løpet av 4. kvartal 2004.

— Vi ser frem til å komme under ett tak. Det vil lette betjeningen av kundene og gjøre det hele mer effektivt, sier Alf Erik Kvaal.

Innen sommeren 2005 vil alle landets DnB NOR-kontorer fremstå i ny drakt. Det finnes DnB NOR Bank-kontorer over hele landet. På 53 steder ligger kontorene til de to sammensluttede bankene så nær hverandre at det er naturlig å velge ett kontor. Når alle kontorene er slått sammen vil DnB NOR ha 215 kontorer og 33 bedriftssentre over hele Norge.

Eivind Grønstad har foreløpig ingen oversikt over hva sammensmeltingen av bankkontorer koster, eller hvor store beløp den nye banken kan vente seg å få for egne eiendommer som skal selges.