Begeistringen var til å ta og føle på lenge før Friele hadde sagt et eneste ord. Til taktfast klapping inntok han talerstolen ledsaget av en treminutters videosnutt med Bergen i hovedrollen.

Den overveldende velkomsthilsenen fikk en lattermild ordførerkandidat til å utbryte: – Jeg håper hendene finner frem til hverandre også etter at jeg har sagt mitt.

Det gjorde de. Friele fikk rungende bifall også etter 10-12 minutters lange talen, som handlet mest om kommuneøkonomi og næringspolitikk.

Flere ganger underveis ble kaffe-kongen avbrutt av applausen. For eksempel etter følgende fyndord:

— Det er lov å ha godt humør i en valgkamp!

- Må gå av

Friele startet med å uttrykke sin forferdelse over de siste dagers økonomiske nyheter fra rådhuset. Byen hadde i fjor 300 millioner i underskudd, og årets budsjett er underkjent av fylkesmannen. Etter Frieles mening har det Ap-dominerte byrådet spilt fallitt:

— I min bok er dette ledelsens ansvar.

Konsekvensen må være at byrådet nedlegger sine verv og stiller sine plasser til disposisjon. At de tar sin hatt og går, med andre ord, sa Friele.

Da brøt årsmøtet ut i voldsom klapping.

Friele viste til de gode meningsmålingene for Høyre og konkluderte slik: - Hadde 15. september vært i morgen, ville vi utvilsomt vunnet valget.

Men mye kan skje på et halvt år.

- Få fart på Bergen

Friels politiske visjon handler mye om å gi Bergen en aktiv næringspolitikk.

— Vår visjon er å få fart på Bergen. Byen skal bli en ja-by. Den skal være løsningsorientert. Den byråkratiske hemmende tåken som har senket seg over byen gjennom 16 år med Ap må lette, sa Friele og lanserte så det han kaller en femte dimensjon for Bergen:

— Byen har i dag fire dimensjoner; offentlig forvaltning, utdanning, helse og kultur. Den femte dimensjon skal handle om aktiv næringspolitikk, som er forutsetningen for å gi økte midler i kommunekassen.

Friele tror likevel ikke det blir noen lett jobb å snu Bergen:

— Å få til en effektiv kommunal drift vil ta tre år. Høyre er mest kapable til å gjøre jobben, men den vil kreve både handlingskraft og vanskelige avgjørelser, sa ordførerkandidaten.

Og fikk rungende applaus til svar.

— Du har betatt oss alle. Vi er rede til innsats, lød attesten fra partifelle Svein Eriksen.

BEGEISTRING I BERGEN HØYRE: Den intense klappingen starter idet Herman Friele reiser seg for å innta talerstolen.<p/>FOTO: VEGAR VALDE