Utrykningspoliti over hele landet har skaffet seg full oversikt over hvor norsk ungdom samles denne sommeren.

De har laget en egen terminliste der de har krysset av når de store ungdomsarrangementene finner sted.

— Vi vet at sommeren er høysesong for fart og rus, og unge menn kommer spesielt dårlig ut av statistikkene på denne årstiden, sier Arvid Flæte, fungerende distriktssjef i Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet.

Statistikk de siste årene viser at i nesten halvparten av dødsulykkene som skjer i juni, juli og august, sitter unge i alderen 15 til 30 år bak rattet.

78 prosent av disse er dessuten menn, viser tall fra UP.

— Dette er bakgrunnen for at vi kommer til å følge de unge spesielt denne sommeren, sier Flæte.

Nedslående kontroll i Stryn

Politiet på Vestlandet har allerede hatt kontroller både i forbindelse med et sommerskiarrangement på Stryn og i forbindelse med Sognefjordcup i Sogndal.

Tallene var nedslående. På Stryn ble det skrevet ut 80 forelegg, og flere ble tatt med promille. I Sogndal ble vel 50 forenklede forelegg undertegnet før kontrollen var omme.

— Vi kommer ikke til å ha flere kontroller enn normalt, men vi vil prioritere å være der ungdom samles når vi har kontroller, sier Flæte.

Han ønsker ikke å gi noen konkret liste over kontrollpunktene, men synes det er greit at folk vet at dette er UPs satsingsområde denne sommeren.

I tillegg til at uniformert politi vil ha vanlige kontroller der de sjekker både fart, rus og andre ulovlige forhold, er også sivile betjenter ute for å ta aggressive bilister.

— Veldig mange er utålmodige i sommertrafikken. De lar seg stresse opp av turister som kjører sent, og det skjer mange stygge og farlige forbikjøringer. De sivile bilene gjør en god jobb med å stoppe dem, sier Flæte.

- Rus ikke en julegreie

I tillegg er kjøring i ruspåvirket tilstand en større problematikk på sommeren enn ellers om året. De fire siste årene er 24 prosent flere bilister tatt med ulovlige stoffer i blodet i juni, juli og august enn ellers om året.

— Folk tror ofte at dette med rus er en form for juleproblematikk. Det stemmer ikke. Det er om sommeren vi tar flest i rus, bakrus eller ny rus. Og dette er et like stort problem i tettbygde strøk som på landet, sier Flæte.

Han håper at folk kan vise litt storsinn i trafikken denne sommeren, og ta hensyn til at det er vanskelig for en del turister å ta seg frem på norske, krevende veier.

— Det tar lengre tid å ta seg fra A til B på sommeren, og stressnivået i en del biler er altfor høyt. Folk må ta det litt mer med ro, ta pauser, kjøpe is. Det første folk ofte spør om nå de blir stoppet i kontroll, er hvor de finner toalettet. Det sier ganske mye, mener Flæte.

Bjørn Erik Larsen