I går kunne politimester Vidar Refvik legge frem en årsmelding som viser at antall anmeldelser til Hordaland politidistrikt i 2003 har falt med 20,5 prosent i forhold til året før.

— Det er en kraftig reduksjon, som i hovedsak er kommet på to områder: Narkotika- og vinningskriminalitet, sier politimesteren.

I perioden våren 2001 til sommeren 2003 økte kriminaliteten i Bergen, uten at politiet helt kan forklare hvorfor. Siden den gang har aktiviteten til de kriminelle sunket betraktelig, og politimester Refvik mener byen nå er inne i sin fredeligste periode på syv år.

Går etter storfiskene

Nedgangen i antall narkotikaanmeldelser skyldes at politiet har skiftet strategi. Nå får de slitne narkomane gå i fred i langt større grad enn tidligere, mens politiet konsentrerer seg om å ta storfiskene. Refvik og kollegene hans avviser kontant at dette skjer av økonomiske hensyn. Ifølge Bernt Adler Solberg, sjef for Bergen sentrum politistasjon, har politiet aldri brukt så mange penger på å bekjempe narkokriminalitet som i 2003.

— Og det skal vi fortsette med i 2004, lover han.

Anmeldte vinningsforbrytelser i 2003 gikk ned med 20,6 prosent i forhold til 2002, som i tall utgjør om lag 3300 færre anmeldelser. Nedgangen er enda større for innbrudd, såkalte grove tyverier, hvor antall anmeldelser har falt med hele 30,5 prosent.

— Dette er den kriminaliteten som folk flest merker noe til. Vi er veldig opptatt av å bruke ressurser på å oppklare flest mulig slike saker og å holde tallene nede, sier Refvik, som gir politiets tette oppfølging av gjengangerne mye av æren for nedgangen.

- Trege til å anmelde

Oppklaringsprosenten i Hordaland politidistrikt er fortsatt 44 prosent, noe som er forholdsvis høyt i forhold til andre politidistrikt. En av årsakene til at tallet ikke går opp, er at mange folk er for trege med å anmelde tyverier.

Saksbehandlingstiden i politidistriktet lå i fjor på hele 190 dager, mot 168 året før. Politimesteren skylder på nødvendige opprydninger i datasystemene, men presiserer at behandlingstiden per 1. februar var kommet ned i 141 dager.

Fire drap

For de øvrige typene kriminalitet er det kun minimale endringer i forhold til 2002. Det ble begått fire drap i Hordaland i fjor. Tallet er riktignok en firedobling i forhold til året før, men er ikke oppsiktsvekkende høyt i forhold til de siste 25 år.

Hovedtrekkene for øvrig er lite ro- og ordensproblemer, få tilfeller av uprovosert vold, og få tilfeller av overfallsvoldtekter.

— Alt i alt har det vært en bra periode, oppsummerer politimester Vidar Refvik.