Kvinnen i 40-årene ble innlagt ved Haukeland Universitetssykehus søndag. Tilstanden var går kveld alvorlig, opplyser behandlende lege ved Haukeland Universitetssykehus.

Kvinnen, som selv jobber ved sykehuset, er under intensiv behandling. Det store spørsmålet er om kvinnen ble smittet hjemme, i nærmiljøet, på jobb eller andre steder.

Tidlig i dag begynner Smittevernoverlegen og Miljørettet helsevern i Bergen det vanskelige arbeidet med å finne ut hvor kvinnen fikk legionellabakteriene i seg.

— Å finne kilden er som å lete etter nålen i høystakken, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen.

Lunkent vann farlig

— Vi må prøve å kartlegge bevegelsene hennes i dagene før hun ble syk, sier Søbstad.

Kvinnen skal ikke ha vært utenlands, og må ha fått smitten i seg her hjemme. Prøver viser at ingen i kvinnens familie har fått legionærsyken.

Men Søbstad ønsker ikke å kommentere om det derfor er mest sannsynlig at smittekilden befinner seg på arbeidsplassen.

— Airconditionanlegg og kjøleinstallasjoner er aktuelle smittekilder. Det samme er alt som inneholder lunkent vann, blant annet varmtvannsberedere og dusjhoder.

Kjøletårn har vært i fokus som smittekilde ved legionellautbrudd. Informasjonssjef Mona Høgli ved Haukeland Universitetssykehus opplyser at kjøletårnet på Haukeland Universitetssykehus ikke er i drift om vinteren og det er dermed utelukket som smittekilde.

Frykt blant ansatte

De ansatte på avdelingen der den smittede arbeider frykter for at sykehusets luftanlegg kan være smittekilden. Flere av dem vil nå gå til legeundersøkelse for å få fastslått om de selv er smittet av den fryktede sykdommen.

Mona Høgli presiserer at det dreier seg om ett sykdomstilfelle, og at det foreløpig ikke er grunn til å frykte at flere er blitt syke.

Bergen har tidligere ikke hatt noen legionella-epidemi, bare enkelttilfeller av smitten. Så seint som i oktober ble to personer påvist med legionella-smitte. Disse fikk trolig smitten i seg utenlands.

- Ikke på sykehuset

Fungerende smittevernlege Stig Harthug ved Haukeland Universitetssykehus tror ikke at smittekilden er på sykehuset.

— Det er ingen grunn til å tro at smittekilden er på sykehuset, sier han.

Legionellabakterien finnes i vann i naturen. For at den skal kunne smitte mennesker må den pustes dypt inn i luftveiene i svært små vanndråper. Ventilasjonsanlegg, kjøletårn og dusjanlegg er spesielt under mistanke generelt.

I løpet av noen måneder har det vært fire legionella-tilfeller i Bergensområdet, inkludert dette tilfellet.

— Dette tidsforløpet er en av faktorene som gjør at vi vurderer også dette siste tilfellet som et enkelttilfelle. Til nå er det ikke noen holdepunkter for å frykte et utbrudd, sier Harthug.

— I den medisinske litteraturen er det ikke noe tilfelle der helsepersonale er blitt smittet av legionella på jobb. I Skandinavia finnes det eksempler på at pasienter er blitt smittet på helseinstitusjon. Det har vært flere tilfeller i Sverige, og det har skyldes for lav temperatur på dusjvannet, sier Harthug.

— I Norge er det bestemmelse om at dusjvannet ikke skal ha lavere temperatur enn 60 grader når det blir distribuert frem til dusjen.

Odd Mehus