• Eksamensbesvarelser blir vurdert av to sensorer. Etter klage blir det ikke gjennomført ny sensur, men to personer vurderer om karakteren som er gitt er urimelig eller ikke.
  • Hordaland er størst i landet i når det gjelder eksamen i yrkesfag. 1800 kandidater var oppe til eksamen 4. juni.