1. mars ble den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger gjennomført over hele landet. Tre stønader ble slått sammen til en for nærmere 163.000 personer som tidligere hadde gått på attføring, rehabiliteringspenger eller midlertidig uførestønad.

— Dette har gått over all forventning, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt.

— Det har vært en svært omfattende omlegging, den største enkeltoperasjonen i Navs historie. Vi er svært glade for at det nå ser ut til at omleggingen har vært vellykket, sier Åsholt.

Den største forandringen er at langt flere enn tidligere nå er henvist til å sende inn meldekort for å få utbetaling. Men meldekortene har kommet som de skal, og utbetalingen har gått på skinner. Klagestormen har fullstendig uteblitt.

Godt forberedt

I Hordaland er omkring 13.000 mennesker berørt av omleggingen.

— Det har gått veldig bra hittil hos oss også. Vi har hatt få henvendelser og nesten ingen klager, sier direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland.

Foreløpig har det vært to utbetalinger etter det nye systemet. Pengene har trillet inn på konto som de skal.

Kverneland Bogsnes tror årsaken er grundig og godt fotarbeid i forkant av gjennomføringen.

— Det er en stort arbeid og en viktig omlegging, men vi hadde forberedt oss svært godt og jobbet med alle detaljer i lang tid i forkant for at overgangen skulle bli så smidig som mulig. I ukene før systemet ble satt ut i livet hadde vi en veldig pågang fra folk som trengte konkret informasjon. Og de som henvendte seg i den perioden, må ha fått den hjelpen de trengte. I etterkant har det vært helt stille. Det betyr at folkene på kundesenteret har gjort en formidabel innsats. Det ser vi fruktene av nå, sier Bogsnes.

Lovende

Hun vil imidlertid ikke ta det endelige resultatet helt på forskudd ennå.

— Vi har bare en drøy måned bak oss. Jeg tror vi må ha en uke til på oss før vi kan konstatere at alt er på plass. Men foreløpig ser det altså svært så lovende ut, sier hun.

Noe av det nye med arbeidsavklaringsreformen er at alle må sende inn meldekort hver fjortende dag for å få utbetalt pengene de har krav på. Tidlig i prosessen var det noen hundre personer man ikke hadde klart å oppspore, men også det problemet ser ut til å være løst.

— Har dere fått kontakt med alle?

— Så godt som. I forkant ble det gjort store bestrebelser på å nå frem til alle. Det ble lagt ned mye tid og arbeid på å skrive brev, ringe rundt og finne frem til nye adresser. Fortsatt kan vi kanskje mangle noen få, men det jobbes fortsatt med å få også dem på plass i systemet, sier Kverneland Bogsnes.

— Har det hele gått bedre enn dere trodde?

— Det var en del skepsis i forkant, men vi var som sagt godt forberedt, og det er kjekt å se at det har betalt seg, sier hun.

Har du synspunkter? Del dem med leserne her.