Med frykten for enda høyere strømpriser hengende over seg, har mange i høst hoppet på strømtilbudet fra SEA Norge. Selgerne vært aktive i både butikker, kjøpesentre og i sentrumsgater.

Nå viser det seg at mange føler seg lurt.

Forbrukerrådet på landsbasis har fått 146 henvendelser om selskapet, og Forbrukerombudet har mottatt 27 skriftlige klager. Ti av klagene gjelder søsterselskapet Cash Mobil, som markedsfører mobiltelefoni.

-.Det vil jeg si er ganske mange, opplyser prosjektleder Frode Elton Haug i Forbrukerombudet.

Ombudet har ved flere anledninger skrevet krasse brev til SEA Norge og krevd at selskapet rydder opp. Det siste ble postlagt mandag denne uken.

I det ni sider lange brevet slår ombudet fast at praksisen med bindingstid og gebyr er i strid med markedsføringsloven. Ombudet peker også på en lang rekke kritikkverdige forhold når det gjelder markedsføring, avtalevilkår og informasjon på nettsidene.

«Forbrukerombudet ser meget alvorlig på den aktuelle fremgangsmåten i markedsføringen, og vil, dersom vi mottar flere klager på tilsvarende forhold, (..) vurdere mulighetene for å legge ned et forbudsvedtak», heter det i brevet.

Nekter SEA Norge å etterkomme de stadige påleggene, kan selskapet bli ilagt et tvangsgebyr. -.Det fungerer som en betinget bot, og vil typisk være i størrelsesorden 300.000 — 400.000 kroner, sier Haug.