— Vi ønsker en innkjørsel fra Baneveien, sier Trond Lohne som representerer velforeningene i området.

Det var Ap, KrF, Sp, Høyre, Pensjonistpartiet og Frp som stemte for innkjørsel fra Muralmenning. Arbeiderpartiet kom med en anmodning om å vurdere velforeningenes forslag om å legge innkjøringen i Baneveien dersom dette var økonomisk mulig, og ikke forsinket garasjen.

SV, RV og Venstre stemte mot innstillingen. SVs Tom Skauge kritiserte bystyret for å vedta et nytt stort parkeringsanlegg uten å ha vedtatt en samlet plan for parkering i sentrum.

— Jeg merker meg at det ikke er mulig å vente med dette vedtaket til vi har behandlet en samlet parkeringsplan. Arbeiderpartiets Heidi Havelin sier Klostergarasjen er en del av en samlet parkeringsplan. Da er det ganske utrolig at vi ikke kan diskutere denne planen før vi vedtar garasjen, sier Skauge.