TORE SEVHEIM

— Skoleveien til Camilla går forbi hus til andre barn, som får gratis skoleskyss på grunn av farlig skolevei, sier Camillas mor, Anne Lise Ellingsen.

Foreldre til rundt tjue barn har søkt om gratis skoleskyss, siden de ikke bor langt nok fra skolen til å få det. De har fått avslag fra kommunen. Nå må foreldrene bruke opp mot 500 kroner hver i måneden på busspenger.

Ellingsen reagerer på forskjellsbehandlingen.

— Det er grådig urettferdig, men vi vil ikke ta fra de andre bussretten, sier hun.

- Sprøtt opplegg

Sammen med rektor på Liland skole og de andre foreldrene sendte Camillas mor søknad til kommunen, og fikk avslag i forrige uke.

— De fleste synes opplegget er helt sprøtt. Jeg har ikke hørt om en eneste mor som tør å sende barnet gående til skolen, sier hun.

Byrådsavdelingen for oppvekst i Bergen kommune er klar i sitt syn på saken.

— Vi har vært på synfaring, og vurderte skoleveien til ikke å være særlig farlig. Vi har ikke sett noe nærmere på skoleveien til dem som allerede har gratis buss til skolen, sier saksbehandler Olav Haga.

Mistet vinterbuss

I skrivet fra kommunen vurderes veien som trygg for barn i småskolen. Det forstår ikke Ellingsen, som selv ikke tør gå hele strekningen i mørke.

— Det er mørkt, øde og ekkelt en del av veien. Der går jeg aldri alene, sier hun.

I tillegg mistet de vinterbussen som går fra november til februar, på grunnlag av at en gangbro over Fleslandsvegen er ferdig.

— Dette rimer ikke. Vi kommer til å anke saken, sier far til Camilla, Kjetil Ellingsen.

MÅ TA BUSS: Foreldre tør ikke la dem gå til skolen, derfor må de ta buss. Camilla Ellingsen (f.v.), Sara Roos Steen, Tine Roos Steen, Victoria Larsen og Helene Småge.<br/>Foto: TORE SEVHEIM