Det opplyser Isachsens advokat, Svein Holden.

— Jeg har sendt inn en klage på hennes vegne. Årsaken er at vi mener forholdet burde vært henlagt som intet straffbart forhold, sier Holden.

100.000 i bot

Spesialenheten for politisaker har etterforsket Hordaland-politiets håndtering av Monika-saken. Konklusjonen ble at ingen enkeltpersoner skulle straffes, men Hordaland politidistrikt fikk en bot på 100.000 kroner.

For to tjenestemenn konkluderte Spesialenheten med at forholdet var foreldet. En etterforsker fikk saken henlagt som intet straffbart forhold, mens Isachsens sak ble henlagt etter bevisets stilling.

Det var Isachsen som tok avgjørelsen om at Monika Sviglinskajas dødsfall skulle henlegges som selvmord. Da varsleren Robin Schaefer ba om ny etterforskning, sa hun nei til å gjenoppta saken.

Riksadvokaten avgjør

Holden sier han har bedt Spesialenheten om innsyn i Spesialenhetens dokumenter. Han ønsker ikke å kommentere klagen ytterligere.

Også Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, har klaget på Spesialenhetens vedtak. Hun er uenig i at saken var foreldet, og mener Spesialenheten ikke har gitt noe svar på hvorfor politiet gjorde så mange feil i etterforskningen av dødsfallet.

Dersom Spesialenheten ikke kommer til en ny konklusjon, går klagene til Riksadvokaten.

BISTÅR: Advokat Svein Holden har sendt klagen på vegne av Isachsen.
SCANPIX