Arbeidsutvalget i Hordaland Arbeiderparti bestemte i går at en representant for Bergens Tidende skulle få lese den omstridte rapporten fra AUF, der en rekke sterke beskyldninger er rettet mot både fylkessekretær og tillitsvalgte.

— På bakgrunn av det BT allerede har skrevet om rapporten, er det blitt hengende så mye i luften om påstått sex-trakassering at vi fant det riktig å la avisen få fullt innsyn i dokumentet, sier lederen i fylkesorganisasjonen, Ranveig Frøiland.

Punktet om sex-anklagene har ikke direkte adresse mot navngitte personer i partiet, og det er heller ikke nevnt hvem av de unge som eventuelt er skadelidende.

Står frem, om nødvendig

AUF-leder Åshild Fløisand skriver bl.a. følgende i skrivet, som ble overlevert styret i Hordaland Ap 26. mars: «Det jeg har holdt utenfor i denne omgang er også i sin helhet den uønskede sex-oppmerksomhet som AUF-ere, både jenter og gutter, har opplevd i Hordaland Arbeiderparti. Det vet vi alle har skjedd flere ganger.

…For mange AUF-ere å stå fram med disse historiene er svært tøft, jeg har snakket med flere og om det er nødvendig, så vil de stå fram. …Videre er tilfeller av at fysiske angrep brukes som overtalelsesmekanisme overfor AUF-ere holdt utenfor.»

Det blir imidlertid påpekt at «flere sitter med historier de mener er så graverende at de håper de ikke behøver å komme frem.»

Hard medfart

Mye av rapporten bærer preg av sterke angrep mot fylkessekretær Roald Kvamme for hans oppførsel mot AUF-erne. Han er en gjennomgangsfigur som får hard medfart. Det heter i anklageskriftet at AUF vil ha «en annen kontaktperson på partikontoret, for etter alt som er skjedd med Roald Kvamme har organisasjonen i sin helhet mistillit til ham og vil ikke forholde oss til ham videre.»

Fløisand hevder at han viser «respektløs fremferd» og «hans oppgaver er ikke under noen omstendigheter å skjelle folk ut.» Kvamme er kjent med, og har gitt tillatelse til at BT refererer de påstander som er knyttet til hans person.

- Mye subjektivt

En rekke andre personer som har eller har hatt ledende tillitsverv i partiet får også sitt pass påskrevet: Odd Rambøl, Ruth Grung, Leif Lund og Liv Dolve. Det gjelder utelukkende kritikkverdig oppførsel i AUFs øyne.

Ranveig Frøiland, som bare indirekte er rammet, kommenterer rapporten slik:

— Det er mye subjektive opplevelser som ingen kan dokumentere. I forhold til alt oppstyret på fylkesårsmøtet synes jeg ikke rapporten følger opp dette. Men omtalen holdes i en svært sterk språkdrakt med til dels injurierende omtale, sier hun.

Til Bergen for å rydde opp

Anklagene mot fylkessekretær Roald Kvamme førte til at kontorsjef Karl Erik Høegh fra Det norske Arbeiderparti tok turen til Bergen denne uken for å komme til bunns i problemene. Høegh presiserer overfor BT at sex-anklagene i hvert fall ikke er rettet mot fylkessekretærene.

— Vi har som arbeidsgiver for øvrig full tillit til våre ansatte her i Bergen, sier han.