• Legene på Haukeland bør gå i seg selv og bli flinkere til å kommunisere med de pårørende, mener overlege Dag Bratlid.

Foreldrene til to kreftsyke barn på Haukeland universitetssykehus er enige og synes kommunikasjonen med legene har vært dårlig.

Overlege Dag Bratlid ved barneklinikken på St. Olavs Hospital i Trondheim refser legene på Haukeland fordi det virker som om de ikke er flinke nok til å kommunisere med pasienter og pårørende.

Bratlid har merket seg at foreldrene til kreftsyke Astrid (10) og Marie (6) Sætrevik Knutsen føler seg overkjørte av den medisinske ekspertisen på Haukeland. Det har oppstått en konflikt mellom legene ved Barneklinikken og foreldrene om medisineringen av eldstejenten.

Påfallende

— Når leger og pårørende ikke forstår hverandre, er det gjerne et tegn på at legene ikke har brukt nok tid på kommunikasjon. Jeg synes det er påfallende at pårørende gang etter gang føler at kommunikasjonen med legene på Haukeland skjærer seg. Det virker som det medisinske personalet på sykehuset har et problem de bør ta tak i, sier Bratlid.

Han var også sterkt kritisk til hvordan legene på Haukeland universitetssykehus opptrådte overfor familien til Kristina Hjartåker da de avsluttet behandlingen av den rasrammede jenten. Sykehuset fikk også kritikk av Statens helsetilsyn for måten de kommuniserte med familien på.

Bergens Tidende kjenner også til at det nylig var et annet tilfelle der det oppsto en konflikt om behandlingen mellom pårørende og legene. Også i dette tilfellet følte pårørende seg overkjørt av fagekspertisen.

Bratlid har spesielt lagt merke til at det i media har kommet frem kommentarer fra Haukeland som kan tyde på at legene mener foreldrene ikke forstår den vanskelige medisinske situasjonen barna er i.

- Arrogant

  • En slik uttalelse må oppfattes som direkte arrogant. Etter min mening kan ikke en lege slå seg til ro med at pårørende og pasienter ikke forstår hva legen formidler. Det betyr bare at legene må bruke mer tid til å forklare, sier Bratlid.

Han er selv spesialist i nyfødtmedisin og står ofte i situasjoner hvor han må forklare foreldrene at det ikke er håp for barna deres fordi det ikke finnes medisinsk behandling som hjelper.

— Min erfaring er at i de aller fleste tilfellene vil foreldrene forstå bare vi gir dem tid, sier Bratlid.

Kjenner seg igjen

Moren til de to kreftsyke barna som er innlagte på Barneklinikken, Wenche Sætrevik, bekrefter at hun synes at kommunikasjonen med legene har vært dårlig. Etter at foreldrene tok opp barnas situasjon i media, er kommunikasjonen blitt så vanskelig at det har utviklet seg til en konflikt.

— Vi har aldri følt at kommunikasjonen mellom oss foreldre og legene som behandler barna, fungerer skikkelig. Det virker også som om kommunikasjonen legene imellom er dårlig. Vi føler det skyldes at det at det er stor gjennomtrekk av leger på avdelingen. Det er derfor sjelden vi møter den samme legen to dager på rad. Vi må forholde oss til mange leger. Samtidig er det også vanskelig for legene som er på vakt, å vite hva som tidligere er sagt til oss foreldre.

Siv Dolmen
Glen Musk/Adresseavisen