— Ingen problemer, sier Unni Ravnøy fra Solund. Hun har født tre barn, alle langt hjemmefra.

For åtte år siden fikk hun datteren Sarah. Omstendighetene var ikke helt etter boken, og Sarah ble født i ambulansebåten like før den la til kai i Bergen. Fødende fra Solund skal egentlig føde i Førde, men med ambulansebåt er det er omtrent like langt til Bergen.

  • Jeg var ikke bekymret, sier Ravnøy.

Det gjør Solund til den kommunen i Sogn og Fjordane som har lengst reisevei til fødestedet. Det gjelder både i dag, og dersom sykehusene i Eid og Lærdal blir lagt ned. Luster, Gulen og Årdal får også en reisetid på drøye to timer, viser BTs beregninger.

**Les også:

— Katastrofe for Årdal**

Store avstander

Helse Førde har foreslått å redusere tilbudet ved Eid og Lærdal til å bli lokalmedisinske sentra. Samtidig gjennomgår landets fire regionale helseforetak nå sitt fødetilbud, og skal innen oktober komme med forslag til hvordan dette skal se ut i fremtiden.

Forslaget har ført til store protester i områdene som er truet av Helse Førdes forslag. BT har derfor sett på hvordan den enkelte kommune blir påvirket dersom endringene gjennomføres.

Lærdal og Årdal er kommunene som vil merke endringene mest. De får reisetiden sin til fødested forlenget med halvannen time.

  • Luster og Leikanger får også mye lengre reisetid sammenlignet med i dag.
  • Solund kommune blir ikke påvirket av nedleggelsene, men har desidert lengst reisetid fra før, med tre timers kjøretid til Førde.
  • Til sammenligning har Karasjok, en kommune på størrelse med Naustdal, nærmere fire timer å kjøre for å føde i Hammerfest.

Sikres følge av helsepersonell

Verken Norsk Jordmorforening eller Norsk gynekologforening vil tidfeste hva som er maksimal anbefalt reisetid for fødende. De understreker at følgetjeneste er viktig, altså at den fødende har en jordmor med seg på veien dersom fødselen er i gang.

  • Vi mener det må lovfestes rett til følgetjeneste fra jordmor, dersom det er mer enn en times reisevei, sier Marit Heiberg, leder i Jordmorforeningen.

Det kan ligge an til at kvinner med mer enn halvannen times reisevei får slik tjeneste. I dag er dette opp til hver enkelt kommune. Lederen av Norsk gynekologforening, Bjørn Backe, mener en slik regel vil være bra for distriktskvinner.

  • Mitt inntrykk er at folk som bor vanskelig til, er vant til å ordne seg. Dette er problemer du må ta med på kjøpet når du velger å bosette deg usentralt. En følgetjeneste vil sikre kvinnene kvalifisert personell på veien til fødestedet, sier Backe

**Les også:

Over fjorden for å føde**

Snøstorm og uvær

Slik var det i Solund, en marsmorgen for åtte år siden. Klokken halv syv var det klart at Henrik og Unni Ravnøys nyeste familiemedlem var klar for å møte verden. Det var nesten to uker igjen til termin da riene begynte.

Ute var det uvær og snøstorm, og Unni Ravnøys plan om å reise i ro og fred til Bergen for å vente den siste tiden, var raskt en saga blott.

Ambulansebåten kunne kjøre, tross uværet, og det var bare å komme seg om bord. Jordmor ble plukket opp i Gulen.

— Vi var heldig som hadde jordmor i Gulen, uten henne hadde det vært annerledes. Men i utgangspunktet var jeg ikke bekymret, jeg visste at ungen lå riktig vei og at det ikke var noen fare med svangerskapet, sier Unni Ravnøy.

Hun beroliger sine medsøstre i fylket, som risikerer like lang reisevei som Solund-folket.

  • Men jeg har ingen problem med å forstå at det kjemper for sine saker, sier hun.

Ektemannen Henrik Ravnøy følte seg heller aldri utrygg. Han understreker viktigheten av å ha et godt apparat i primærhelsetjenesten. For Solunds del betyr det mye å ha ambulansebåt og god legedekning.

  • Luftambulansen gjør også at vi føler oss nærmere sykehuset, sier han.

Unni Ravnøy kommer opprinnelig fra Bergen, men har aldri tenkt at hun skulle flytte nærmere et tettsted på grunn av sykehusnærhet.

  • Det er klart at alt hadde vært lettere om vi hadde bodd nærmere et sykehus, men her ute er det sånn som dette, og det er akseptert, sier Unni Ravnøy.