— Klageretten vår er i praksis lik null. Vi blir trenert i systemet, sier Jan-Kristian Haukeland.

I desember i fjor ba Haukeland om at Bergen kommune måtte stanse naboens byggeplaner i påvente av at klagens hans ble behandlet.

Etter planen skulle bygget komme like bak huset til Haukeland og familien i Geithusvegen på Hjellestad.

- Ferdig før behandling

Haukeland mente at nabobyggets høyde og kravet til uteareal ikke ville være i tråd med reguleringsplanen. Videre mente han at planene for drenering, parkering og sikkerheten under bygging ikke var godt nok dokumentert.

Svaret kom raskt: Forholdene var ikke vesentlige nok til at Bergen kommune ville stanse byggingen.

Haukeland anket saken til Fylkesmannen i januar. Siden har han ikke hørt noe. Før saken eventuelt havner hos Fylkesmannen, skal den behandles politisk etter en ny runde i etat for byggesak og private planer.

Inntil videre ligger anken i kø hos etaten.

— Om anken var blitt behandlet og avslått, måtte vi akseptere det. Men her ser man jo ikke på den en gang, frustrerer Haukeland.

Nå har han nesten mistet troen på at anken i det hele tatt vil bli vurdert.

— Jeg ser for meg at dette vil ta mer enn et år fra vi klaget. Da er bygget ferdig.

Ett års ventetid

Byggesakssjef i Bergen kommune, Petter Wiberg, opplyser at behandlingstiden for ankesaker er bortimot ett år.

— Vi har dessverre altfor lang ventetid på klager. Vi får inn et sted mellom 30 og 50 klager i måneden, og det er omtrent det samme som vi klarer å få behandlet, sier Wiberg.

— Dette skaper en god del problemer, både for klager og utbygger, medgir han.

Etat for byggesak og private planer lover nå at behandlingstiden skal ned. To prosjektstillinger er opprettet for å redusere bunken med saker.

— Vi håper at køen skal være fjernet i løpet av neste år, slik at vi får en rimelig saksbehandlingstid, sier Else-Kristin Foss Vikenes, seksjonsleder for juridisk seksjon i etaten.

Hun synes det er helt naturlig at klagere som venter på svar føler at de ikke har noen klagerett.

— Dette er ikke noen bra situasjon, men vi jobber med å bedre oss.

- Utbyggere spekulerer

— Hvordan påvirkes behandlingen av at huset det klages på allerede er satt opp?

— Det skal ikke virke inn. Det skal være en faglig vurdering som ligger til grunn. Det er utbyggeren selv som må ta risikoen om han begynner å bygge før en klage er behandlet, sier Foss Vikenes.

Jan-Kristian Haukeland mener det er tull at ikke saksbehandlingen påvirkes at av huset er satt opp. Han er redd at utbyggeren spekulerer i at klager ikke når frem når byggingen har startet.

— Huset blir mer og mer ferdig, og da blir det vanskeligere for oss å gjøre noe med det, tror han.

BYGGEBRÅK: Jan-Kristian Haukeland og familien er ikke fornøyd med huset som reiser seg til venstre i bildet, like bak deres eget hus i Geithusvegen på Hjellestad. - Det er et demokratisk problem at klagen ikke blir behandlet, mener han.

Arne Nilsen