Senterpartiet ber nå Fylkesmannen i Hordaland vurdere Bergen kommunes avtaler med Hansa i forbindelse med Tall Ships Races i Bergen.

Det de ønsker undersøkt er om kommunen har lov til å:

  • Inndra skjenkearealer for så å leie dem ut igjen dyrere
  • Kreve at de aktuelle utestedene bare selger Hansa-øl på utearealet
  • Få betalt seks kroner fra Hansa for hver liter øl som selges på dette arealet

Må undersøkes

I tillegg bes fylkesmannen om å kommentere «andre tilfeller som gjennomgangen viser er relevant». Det er stortingspolitiker Kjersti Toppe og bystyrerepresentant Ove-Sverre Bjørdal som sender brevet til fylkesmannen.

Tidligere har både Helsedirektoratet samt helseminister Bent Høie (H) slått fast at det ikke er lov å kreve at et utested bare skal selge én type øl. De har også slått fast at kommunen ikke skal tjene penger på ølsalg. Men begge instansene har bare uttalt seg på generelt grunnlag, og ikke gått inn i den konkrete saken i Bergen.— Det er det som er poenget med at vi tar dette videre til Fylkesmannen. Statsråd Høie viser selv til at det er fylkesmannen som er klageinstans. Nå ønsker vi at han går inn og gjør en vurdering, sier Ove-Sverre Bjørdal.

Ikke ta byrådet

Han presiserer at de ikke gjør dette for «å ta byrådet eller kommunen».

— Vi må finne ut av hva som er lovlig og ikke lovlig for senere anledninger. Nå står saken ord mot ord.

- Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har selv sagt at de vil be kommuneadvokaten om en redegjørelse?

— Det er bra at han skal se på det. Men hadde kommunadvokaten endt opp med at dette var greit, ville det stått mot Helsedirektoratet og helseministeren. Det er uansett fylkesmannen som er rette instans for slike saker.

BER OM VURDERING: Ove-Sverre Bjørdal og Kjersti Toppe i Sp ber Fylkesmannen om å vurdere kommunens avtaler med Hansa.
Rune Sævig (arkiv)