De protesterte heftig og gjentatte ganger mot planene om å bygge tre etasjers boligblokker med plass til 21 leiligheter, samt en barnehage, ved Skansemyren.

De nådde derimot ikke gjennom til politikerne, hvor flertallet tidligere i vår vedtok at planene skulle gjennomføres.

Langt klagebrev

Høyre, Frp, KrF og Byluftlisten stemte i bystyret for planforslaget midt i Fjellsiden i Bergen, like nedenfor Fløyen. Dermed ble det flertall 36 — 31 for forslaget.

Planforslaget legger opp til å bygge 21 boenheter og en barnehage med plass til 60 barn.

Nå har naboene bestemt seg for å klage hele saken inn til Fylkesmannen i Hordaland. I et ti siders langt brev ramser de opp grunnene til at kommunens ja-vedtak bør avvises:

  • Forvaltningslovens paragraf 17 om at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes mener de er brutt
  • Utbyggingen forholder seg dårlig til gjeldende arealplan for området
  • Medvirkning fra de berørte mener klagerne har vært nærmest ikke-tilstede
  • Plasseringen av de planlagte blokkene mener de bryter vesentlig med strøkets karakter
  • Hensynet til berørte barn er ikke iveratatt, verken når det gjelder den økende trafikkfaren eller lekeområdet som benyttes til utbygging
  • Å tillate 21 boliger ødelegger helheten av strøket
  • Barnehagen. For stor med 60 plasser
  • Trafikksituasjonen. Krappe uoverisktilige svinger og veibredden er smal
  • Fortettingsfarer. Fortetting fører til at grønne lunger bygges ned Les klagebrevet i sin helhet her

Kommer ikke fra Bergen

Nabo Terje Helge Pedersen er oppvokst på Skansemyren. Han ser ikke for seg noe annet enn at Fylkesmannen må gi dem medhold i klagen.

— Hvis de ikke tar hensyn til dette så forstår jeg ingenting. Den er så begrunnet på alle måter, alt fra utforming, plassering, trafikkmessig.

At politikerflertallet lot saken gå gjennom forbauser han.

— Jeg tror det har med at veldig mange av politikerne ikke kommer fra Bergen. De har ikke det forholdet til Bergen og Fjellsiden, og ser bare på dette som en utbyggingssak. Hvor det ligger og hvor kompliserende det er setter de til side virker det som.

Krever svar

Det er Jan Landro, tidligere redaktør i BT, som har forfattet klagen på vegne av naboene. Han påpeker at de samtidig ber om at klagen får oppsettende virkning, altså at arbeidet må stilles i bero frem til klagen er avgjort.

— Dette må kommunen ta stilling til, sier han.

Klagen går via kommunen til fylkesmannen, og naboene er redde kommunen vil bruke så lang tid på å saksbehandle den

Hele reguleringsplanen for utbyggingen kan du lese her.

Landro mener de har en bra sak.

— Denne klagen må få konsekvenser. Dette prosjektet har to deler som begge er overdimensjonerte. De skal bygge en barnehage i et lite dalsøk som er dimensjonert slik at den vil komme inn i stuene til de nærmeste naboene. Det vil bli et støynivå som vanskelig lar seg forsvare. Blokken de vil bygge med 21 leiligheter mener vi er kraftig overdimensjoner i forhold til bebyggelsen forøvrig. Det heter i kommunale planer at utbyggelser skal være forsiktige og i pakt med strøkets karakter.

Blir ikke hørt

Landro og resten av naboene mener også at boligene legges på det mest ugunstige stedet for de naboene som blir berørt mest.

— Vi har derfor foreslått en annen og gunstigere plassering, samt en reduksjon i antallet, og håper på forståelse for dette.

Klageren forteller at han og de andre naboene føler de overhodet ikke er blitt hørt i denne saken.

— Saksfremstillingen til fagetaten var jo rett og slett for et salgsprosjekt å regne, og minnet lite om en saklig fremstilling der alle sider ved saken skal komme frem.

BOLIGER: Slik ser ABO Plan & Arkitektur AS for seg at boligene vil bli seendes ut.
ABO PLAN & ARKITEKTUR (ILLUSTRASJON)