Per Rune Henriksen, leder Hordaland Arbeiderparti

Gisle Handeland ble medlem av Fedje Arbeiderparti i 1975. Dette ble starten på en lang politisk karriere som har ført ham til topps i Hordaland som fylkesordfører. I tillegg har han innehatt mange sentrale tillitsverv både i Arbeiderpartiets organisasjon og som folkevalgt.

Etter flere perioder som folkevalgt i kommunestyret på Fedje ble Gisle hentet inn som rådgiver i Gro Harlem Brundtlands regjering i 1990, og senere som statssekretær fram til 1995. Han ble nominert som fylkesordførerkandidat fra Arbeiderpartiet i 1995 og ble valgt til fylkesordfører i 1999.

Gisle Handeland er en samarbeidets mann og dette er til fulle kommet til uttrykk i det arbeidet han har lagt ned i å få etablert et tettere samarbeid mellom vestlandsfylkene gjennom Vestlandsrådet.

Vi som har lært Gisle å kjenne setter umåtelig stor pris på hans kunnskaper og menneskelige egenskaper. Han er grundig, samvittighetsfull, omgjengelig og alltid villig til å stille opp, en organisasjonsmann og politiker av den «gode gamle sorten». Dette er kvaliteter som partiet vet å verdsette, og det er ikke få nattetimer Gisle har tilbrakt i redaksjons— og valgkomiteer på Arbeiderpartiets årsmøter og landsmøter.

Hordaland Arbeiderparti ønsker deg og din familie hjertelig til lykke med 60-årsdagen, og vi ser fram til mange aktive år i politikken. Gisle Handeland er utdannet lærer. Han har også gjennomgått etatsopplæring i sosial- og helsefag. På slutten av 1960-tallet flyttet han til Fedje og arbeidet som lærer der. Siden 1980 har han vært helse- og sosialsjef i Fedje kommune, men hatt permisjon fra denne stillingen siden 1990.

Handeland ble valgt til fylkesordfører som representant for Arbeiderpartiet i Hordaland for perioden 1999-2003. Han er også Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat ved valget i september i år.

Handeland ble valgt inn i fylkestinget første gang i 1987 og er nå i den fjerde perioden sin. Fra 1990 til sommeren 1995 hadde han permisjon fra fylkestinget for å være politisk rådgiver og senere statssekretær for samferdselsminister Kjell Opseth.

I perioden 1987-91 var Handeland leder i administrasjonsutvalget i Hordaland fylkeskommune. Han kom inn i fylkesutvalget fra høsten i 1995 og ble samtidig gruppeleder for Ap. I Fedje kommunestyre har han vært med i tre perioder og to av dem i formannskapet. I tillegg til vervet som fylkesordfører, har Handeland blant annet disse vervene: Leder i SAVOS (Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet) (1999-2002), leder i Kyststamvegutvalget (omfatter fylkene fra Vest-Agder til Møre og Romsdal), nestleder i representantskapet for KLP (Kommunal landspensjonskasse), nestleder i bedriftsforsamlingen i Telenor ASA (1995-2003).

ARKIVFOTO:ARNE NILSEN
ARNE NILSEN