Tro endelig ikke at 4-H bare er traust bygderomantikk. Kjøkkenet på Stend jordbruksskule denne helgen minte oss mest om et kontinentalt grønnsaksmarked. Den hyperaktive TV-kokken Jamie Oliver har inspirert ungdommene til skarpe eksotiske matretter. Men instruktør Trond Kaland fikk også lært fra seg knepene med å lage kjøttkaker.

4-H i Hordaland samlet unge fra hele fylket på jordbruksskolen og kursene viser mangfoldet i verdensomspennende organisasjonen. Foruten det populære matkurset kunne de unge delta på kurs om smådyr, hest, jakt, trene volleyball eller lære seg grunnleggende finesser med fluebinding. Alt sammen i pakt med de grunnleggende idealer knyttet til de fire H'ene — hode, hjerte, hender, helse.

Anne Karin Leivestad (18) fra Lindås har vært i 4-H siden 1996. I hennes lokallag har bare fire av de 18 medlemmene direkte tilknytning til gård.

— 4-H er for alle. Aktivitetene våre sveiser sammen bygden. Når vi lager til hagedag, skjer det i samarbeid med handelsmannen vår, forklarer Anne Karin som har hatt styrearbeid som sitt hjemmeprosjekt. Dette har gitt henne allmennkunnskap som er kommet til nytte i skolearbeidet.

De 45 4-H-klubbene i Hordaland har 1300 medlemmer. Virksomheten er tradisjonelt forankret i bygdene. Bygdeutvikling og det å stimulere entreprenørånden er fundamentet, men nå skal de bynære strøk erobres.

— Vi jobber for å gi arbeidet og budskapet et mer urbant preg og jeg tror mangfoldet vårt vil appellere, sier instruktør Silje Grønner Stang.

Siste tilvekst er en klubb på Askøy og neste målet er å få fotfeste i jordbruksbydelen Fana. Instruktøren tror flere unge vil tenne på ideene fordi dette er en religiøst og politisk uavhengig, medlemsstyrt organisasjon med et vidtfavnende tilbud i form av leirer og kurs.

GRYTEFERDIG: Matkurset ble fulltegnet og blant de heldige som kom ved var (f.v.) Evelinn Gule Kolltveit og Bente Birknes fra Tørvikbygd og Nina Aas Pugerud fra Grimo.<p/>ARNE NILSEN