Forskriften bestemmer bl.a. at storfekjøtt som stammer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i Norge skal merkes med «Opprinnelse: Norge».

Næringsmiddelinspektør Aslaug Sandvin ved Næringsmiddeltilsynet i Bergen presiserer overfor Bergens Tidende at kjøtt som stammer fra utlandet, skal merkes på tilsvarende måte med opprinnelsesland.

Merkeforskriftene skal sikre såkalt «sporbarhet» mellom det enkelte dyr og slakt eller kjøtt på alle stadier i omsetningskjeden. Det vil si helt frem til kjøttdisken i butikken. Den enkelte kunde skal også kunne lese av merkingen hvor dyret er slaktet og nedskåret. De ansvarlige på alle ledd i omsetningskjeden må sikre at dette skjer.

Bare storfekjøtt omfattes av denne merkeforskriften. Det gjelde for ferskt, kjølt eller frosset kjøtt, og også kjøtt som er kvernet, strimlet eller oppskåret. Unntatt fra forskriften er innmat, tilberedt kjøtt og kjøttprodukter. Det kan være for eks. kjøtt som er tørket, speket, røykt, saltet, varmebehandlet, marinert eller krydret. Kvernet kjøtt tilsatt vann er pr. definisjon å regne som tilberedt kjøtt, og faller dermed utenfor merkeforskriften.

Storfekjøtt i blandinger, der andelen storfekjøtt er under 50 prosent, omfattes heller ikke av merkeforskriften.

Kjøtt som serveres i restauranter eller storhusholdninger, er å regne som tilberedte kjøttvarer, og omfattes derfor ikke av merkeforskriften.

KILDE: STATENS NÆRINGSMIDDELTILSYN