Ulukka skjedde om lag ein halv kilometer frå Lavik i retning Vadheim. Ambulanse og brannmannskap kom til staden, og kvinna vart frakta bort i ambulanse.

Ho skal ifølgje politiet vere lettare skadd. Ulukka vart meld klokka 15.30.