Det var mot slutten av fjoråret at den godt voksne karen satte seg i traktoren på en avsidesliggende vei i Sogn og Fjordane. Midt på dagen var han langt fra edru.

— Ja, ka faen du trur

Da han ble stanset, ble han målt til en promille på 3,28. Nå har han fått sin dom. Han slipper ubetinget fengsel, til tross for at en så høy promille normalt kvalifiserer til fengsel. Mannen mister sertifikatet i tre år. Dessuten får han 15.000 kroner i bot.

- Hvorfor kjørte du traktoren den dagen?

— Nei, den som visste det. Jeg har hatt sertifikat siden jeg var ung, og har aldri vært ute for dette, svarer mannen.

- Angrer du?

— Ja, ka faen du trur.

Han synes straffen er noe hard.

— Jeg ble fratatt sertifikatet i tre år, det hadde holdt med to, mener han.

- 300-400 meter

I dommen står det at kjøringen skjedde på et tidspunkt der andre normalt vil ferdes. Det er formildende at kjøringen skjedde over en kort strekning.

— Det var kanskje snakk om 300 eller 400 meter, sier mannen.

Han er også dømt til å gjennomføre promilleprogram. I dommen heter det at han må sone straffen hvis han ikke følger opp det.

En promille på 3 kan være dødelig, ifølge Folkehelsesinstituttets nettside. Der heter det også at det er individuelt hvordan folk reagerer på alkohol.