For rundt tre uker siden fikk et skolebarn hånden fastklemt i døren på minibussen. Bak rattet satt en 19 år gammel sjåfør som ikke hadde lov til å frakte skolebarn. Sjåføren har verken førerkort for minibuss eller kjøreseddel for persontransport, skriver Finnmark Dagblad.

Ved Børselv oppvekstsenter reagerer rektoren kraftig på at skolebarn ved flere anledninger er blitt fraktet av en sjåfør som ikke har papirene i orden.

— Det er helt uakseptabelt. Dette dreier seg om sikkerheten til ungene og vi har ansvaret for at de ska

l komme seg trygt til og fra skolen, sier Kirstin Eliassen, rektor ved oppvekstsenteret.

Driftslederen for bussruten sier det er to tilfeller der sjåføren ikke har de riktige papirene, og at de nå skal rydde opp.