Natt til søndag 21. juli i fjor kjørte han over Nordhordlandsbrua i 103 km/t i 70-sonen. Da han ble stanset, viste det seg at han heller ikke var edru. Prøver viste at han var påvirket av flere stoffer, tilsvarende en promille på mer enn 0,5.

Må i fengsel

Drøye fem uker senere ble han igjen stanset av politiet. Natt til 28.juli ble han stanset i Lindås, også denne gang bak rattet påvirket av ulike narkotiske stoffer, tilsvarende en promille på over 1,2.

Mannen tilsto den ulovlige kjøringen og mindre narkotikaforbrytelser og ble nylig dømt i Nordhordland tingrett. Han dømmes til fengsel i 60 dager.

Stort farepotensial

Mens politiet mener 25.000 kroner i bot er passende straff, reduserte retten den til 10.000 kroner, ettersom han er arbeidsledig og har slitt med å betale tidligere bøter. Han må også klare seg uten sertifikatet de tre neste årene.

«De alvorligste forhold siktede nå domfelles for gjelder kjøring i påvirket tilstand og i straffeskjerpende retning er det lagt vekt på det farepotensial slik kjøring representerer», skriver retten.