Kvinnen som ble påkjørt ved Reinane i Arna fikk alvorlige skader og var sykemeldt en lang periode etter hendelsen.

24-åringen ga en uforbeholden tilståelse i retten. Selv om ulykken førte til varige plager for den skadde kvinnen, mener Bergen tingrett at 24-åringen ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

Hun har vært uten førerkort i tre måneder, men får nå tilbake retten til å kjøre bil.

Kvinnen må i tillegg til fengselsstraffen betale 10.000 i bot.