En mann i 60-årene er dømt til 30 dagers fengsel med en prøvetid på to år.

Fjordane tingrett skriver i dommen at han hadde «meget høy promille, med dertil betydelig trafikkrisko».

Tilsto

Tiltalte ga en uforbeholden tilståelse, selv om han fortalte at han ikke husket noe fra kjøreturen.

Det var en fredag kveld i desember i fjor at mannen tok seg en tur på moped. Blodprøven tatt en snautime etter at ble stanset, viste 2,91.

Retten mener det bevist at han handlet forsettelig.

Promilleprogram

Mannen, som er uføretrygdet og har milliongjeld, slipper unna med en bot på 8000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel.

Førerkortet blir også sperret i to og et halvt år, og han må avlegge full ny førerprøve.

Et vilkår for straffen er også at mannen gjennomfører et promilleprogram i regi av Friomsorgen. Han opplyste at han ønsker å kutte ut alkohol fullstendig.