Vitner ringte politiet klokken 20.28 etter å ha sett mannen kjøre utfor kaikanten.

Det viser seg at han var alene i bilen. Mannen klarte selv å ta seg ut av kjøretøyet og opp på land, etter det Hovedredningssentralen på Sola får opplyst.

— Han er i god behold, sier redningsleder Ben Wikøren.

Ved 21-tiden satt mannen i et av husene ved kaien og varmet seg.

Utforkjøringen utløste en større redningsaksjon. Dykkere ble sendt fra Bergen, og mannskaper fra Askøy brannvesen deltok også i søket ved Hanøy kai, ifølge underbrannmester Rune Hovlandsdal i Bergen Brannvesen.

Luftambulansen rykket også ut til kaien. Bilen blir liggende i sjøen inntil videre.

— Brannvesenet kunne ikke hjelpe til med å dra opp vraket i kveld, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

Omstendighetene rundt uhellet er uklare.