— Jeg hørte et forferdelig smell. Plutselig fikk jeg sleng på hele høyresiden av bilen, fortalte Hogne Malum til bt.no da han kjørte i veisprekken om morgenen 19. januar.

Mange havnet i hullet

Malum kjørte på Eidsvågveien på vei til jobb, og ante ingenting om krateret som ligger midt i veien. Han var ikke alene om å havne i hullet.

Rundt ti biler sto med bilskader på siden av veien. Bilister som ferdes i området, hadde allerede meldt fra om asfaltsprekken til Statens vegvesen.

Den 24. januar skjedde det samme igjen. Bt.no har snakket med flere av de uheldige bilførerne. Noen av dem har krevd erstatning fra Statens vegvesen, som sender klagen videre til Mesta. Til nå har ingen av de vi har snakket med fått erstatning.

— Ikke reparert godt nok

  • Den 19. januar kjørte vi ned i hullet, som en av de første. Vi sendte et erstatningskrav til Statens vegvesen, og de sendte kravet videre til Mesta, som entreprenør på veien. Etter å ha mottatt avslag på brevet, har vi sendt et nytt brev til Mesta. Statens vegvesen har fått inn meldinger om problemer med veien på dette stedet. Jeg mener at dersom Mesta har gjort reparasjoner her før, har dette vært for dårlig gjort. Etter at flere biler kjørte i hullet den 24. januar, har Mesta på ny reparert hullet i Eidsvågveien. Nå ser det ut som om de har reparert hullet skikkelig og har lagt asfalt på et ti meters stort område rundt. Jeg mener derfor det er Mesta som har vært uaktsom her, sier Kjetil Øyri til bt.no.

Han presiserer at han har fått brev fra Mesta om at hans nye klage er mottatt, og at hans klage vil bli vurdert på nytt.

- Dekkene flerret opp

Kristine Petersen kom kjørende inn fra Åsaneveien og havnet i veihullet i Eidsvågveien den 24. januar om lag klokken 19.30 om kvelden. Hun har også fått avslag på sin klage til Mesta om erstatning for skade på bilen.

- Hvordan reagerer du på brevet?

— Det opplever jeg som litt ansvarsfraskrivelse fra Mesta. Vi er flere som har fått avslag, og vi har sammenlignet svarbrevene. De er prikk like. Mesta har bare byttet ut datoen. Også saksbehandleren i Statens vegvesen mener det er for dårlig at når hullet er reparert etter de første skadene 19. januar, så skal det samme hullet føre til nye skader fem dager senere, sier Kristine Petersen til bt.no.

— På vår bil ble begge dekkene på høyre side ble flerret opp. Vi måtte skifte alle fire dekkene, og det kostet oss til sammen 5000 kroner. Et par minutter etter at uhellet skjedde ringte jeg Veitrafikksentralen og forklarte hva som hadde skjedd og hvor. Det første de sa var: «Ikke der nå igjen». De hadde allerede fått melding om veihullet og hadde en bil på vei til stedet, sier Petersen.

- Ganske arrogant

- Kommer dere til å klage på avslaget?

— Selvfølgelig! Siste setning i svarbrevet fra Mesta aviser en ganske arrogant holdning «Mesta anser med dette brev saken for avsluttet». Jeg vet ikke om det er et forsøk på å få folk til å gi seg, men på oss hjelper det ikke, sier Petersen.

Sender kravet videre

For alle skader som er forårsaket av veiens tilstand på fylkes- og riksveier kan man søke Statens vegvesen om erstatning.

Det har ikke lyktes bt.no å komme i kontakt med saksbehandler i Statens vegvesen i dag. Da bt.no omtalte saken i januar, sa Martin Søfteland, som jurist i Statens vegvesen, følgende:

— Vi vurderer da om vi har ansvar i saken. Dersom vi konkluderer med at vi er erstatningspliktige, utbetaler vi erstatning til skadelidende. Hvis vi kommer frem til at vi ikke har et erstatningsansvar i saken, blir saken oversendt den entreprenør som har kontrakt med oss om drift av den aktuelle veien.

- Lappet en dag, nytt hull neste

I svarbrevet skriver Mesta at de må ha handlet uaktsomt for at det skal utbetales skadeerstatning. Det konkluderer de selv med at de ikke har.

Brevet avsluttes slik: «Mesta anser med dette brev saken for avsluttet».

- Ser du at svarbrevet kan oppfattes som arrogant, når klagere som har fått skader på bilen på ulike tidspunkt, får prikk like svarbrev der bare datoen for uhellet er endret? Det er jo dere som er ansvarlig for reparasjonen av skadene på veien?

— Jeg vil avvise at svaret er arrogant, men forstår at folk blir skuffet når de ikke får det svaret de vil ha. Dette er en fylkesvei som vi inspiserer minst hver 14. dag i samsvar med kontrakten vi har med Statens vegvesen. Veidekket på dette stedet i Eidsvågveien var så dårlig at sjøl om vi lappet en dag, så risikerte vi at hullet kom igjen etter en dag eller to. I etterkant er det lappet en større flate, sier kommunikasjonssjef Erik Riste i Mesta til bt.no.

Bilisten får regningen

- Bilistene opplever her at to store to store etater skyver ansvaret mellom seg, mens de sitter igjen med hele regningen? Vil dere vurdere klagene på nytt?

— Vi vil ikke innrømme ansvar for noe vi ikke mener vi ikke har ansvar for. Kommer det nye momenter i klagene, vil vi selvsagt se på det på nytt, sier Riste.

Hva tenker du om ansvaret i denne saken?