Ulykken har ført til store køer på Steinestøveien.

— Personbilen ble stående slik at den sperret nordgående kjørefelt. All trafikk begge veier blir dirigert forbi stedet i det andre feltet, sier vakthavende ved Arna og Åsane politistasjon til bt.no.