Det var i fjor høst mannen kom gjennom Tunsbergtunnelen på vei mot Hardanger. Han var tilkalt for å hjelpe en person som fryktet stor skade på eiendom som følge av flommen. Sjåføren ble målt til 130 km/t i tunnelen.

Mannen som tilkalte ham for å hjelpe, har skrevet brev til retten. Her gis sjåføren de beste skussmål, og det går frem av brevet at han ble tilkalt for å hjelpe til under flommen for å avgrense skadene.

— Ikke nødrett

Retten har vurdert om kjøringen kunne betraktes som en nødrettssituasjon, slik at sjåføren ikke skal straffes. Retten er kommet frem til at det i dette tilfellet ikke var snakk om nødrett.

Det var ikke snakk om fare for liv og helse og kjøringen var heller ikke vesentlig tidsbesparende, ifølge dommen.

Tørr vei

Kjører man i 130 km/t i 80-sonen er hovedregelen at man fratas førerkortet i 5-8 måneder. Retten synes 5 måneder uten førerkort er passende straff og viser til at kjøringen skjedde i en oversiktlig tunnel med tørr vei og trolig liten trafikk.

Han er også idømt en bot på 10.000 kroner og betinget fengsel i 15 dager. Det siste betyr at han ikke må sone straffen hvis han ikke begår alvorlige straffbare handlinger de neste to årene.

Sjåføren ønsker ikke å kommentere saken overfor BT.