Politiet fikk litt etter klokken 12 flere meldinger fra folk som var blitt vitne til at en hund ble påkjørt i Fjell sentrum.

Hunden ble liggende død i veikanten, mens bilen som hadde truffet den suste videre.

Føreren var imidlertid observert av flere vitner, og kan nå vente seg en anmeldelse for forholdet.

I vegtrafikkloven heter det nemlig: «Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til.»

— Brudd på denne bestemmelsen gir vanligvis førerkortbeslag og bot, sier operasjonsleder Asbjørn Andersen ved Hordaland politidistrikt.