Det var klokken 14.45 onsdag at mannskap fra Sogndal Trafikkstasjon stoparat på kontrollposten ved Håbakken i Lærdal.

For få pauser

Da de stanset densvenskregistrerte semitraileren, kontrollerte de også hvor lenge føreren haddesittet bak rattet.

Mannen ble anmelødt for brudd på kjøre— og hviltetidsbestemmelsene. Kort oggodt betyr det at han hadde kjørt for langt uten å ta nødvendige pauser.

Mannenble anmeldt til politiet og fikk et forelegg på 22.000 kroner. Føreren fikkogså kjøreforbud og fikk ikke kjøre videre.

Tatt i 104 km/t

I Kaupanger hadde Utrykningspolitiet og lensmannskontoret en trafikkontrollklokken 14.31. Kontrollen ble gjennomført i 80-sonen på riksveg 5.

Resultatetble ti forenklede forelegg. Høyeste fart var 104 kilometer, melder Sogn ogFjordane politidistrikt i presseloggen.