Bergen forhørsrett har sett hen til at hun har umyndige barn, og at hun nå får behandling for sitt mangeårige medikamentmisbruk.

— Det anses å innebære vesentlig fare for psykisk reaksjon og tilbakefall om hun må sone, konkluderer forhørsretten, som har gjort straffen betinget med en prøvetid på to år.

Kvinnen hadde påvirkningsgrad som tilsvarer en promille på mellom 1 og 1,5, da hun stilte på jobb i september 2000. I tillegg til den betingete fengselsstraffen, må hun betale 17.000 kroner i bot.