Gutten kom ikke til skade, og gikk videre på skolen.

Sjåføren fikk imidlertid et mindre sjokk av hendelsen, og ble kjørt til Legevakten for en sjekk etterpå.