Her følger et lengre utdrag av Haglands forklaring i formiddag.

DOMMER: Vi har regnet oss frem til at det kan ha vært tolv sekunder fra overstyrmann Skjetne ropte at dere gikk på land til det faktisk skjedde. Virker det rimelig?

HAGLAND: Det kan jeg ikke si, det er borte fra min hukommelse.

DOMMER: Tolv sekunder — det er fra nå (tolv sekunders pause) til nå. Spørsmålet er da hva dere gjorde da?

HAGLAND: Mitt mål var å bakke opp, eventuelt komme på siden av Bloksa. Men det gikk jo så fort ...

Så bryter meddommeren inn med en rekke tekniske spørsmål som omhandler forsvarer Per Magne Strandborgs ulykkesteorier. Strandborg mener ulykken kan forklares med at Hagland uforvarende er kommet borti en knapp på navigeringspanelet, noe som har ført til en brå dreining 40 grader babord.

MEDDOMMER: Kan feilen på styrehjulet (gikk ikke i "klikk", journ. anm.) ha medført en utilsiktet kursendring?

HAGLAND: Det kan jeg ikke svare på?

MEDDOMMER: Din forsvarer hevder båten må ha forandret kurs 40 grader for å havne på Store Bloksa. Var dette en bevisst kursendring?

HAGLAND: Nei.

MEDDOMER: Er det mulig å dreie 40 grader babord på 25 sekunder uten at navigatørene merker det?

HAGLAND: Man er nødt til å svinge rundt 40 grader for å komme rundt Bloksa og ut i Bømlafjorden.

MEDDOMER: Men spørsmålet er: Ville man ikke merket en kursendring på 40 grader?

HAGLAND: Det kan jeg ikke erindre. Hva som skjedde kan jeg ikke forklare.

DOMMER: Jeg skal ikke presse deg, men har lyst til å stille deg noen generelle spørsmål. Kan handlingsforløpet Strandborg skisserer, være riktig?

HAGLAND: Det kan jeg ikke svare på. Ikke bevisst, det må være ubevisst.

DOMMER: Ja, det er ingen som beskylder deg for å ha gjort noe bevisst. (...)

DOMMER: Men skulle ikke du eller styrmannen eventuelt ha registrert en så stor dreining?

HAGLAND: Dersom det hadde vært en hard vridning, ville det blitt merket.

I RETTEN: "Sleipner"s kaptein, Sverre J. Hagland, møtte i morges i Sunnhordland tingrett. Her sammen med sin forsvarer, Per Magne Strandborg.
FOTO: TOR HØVIK