Natt til onsdag måtte tre nye dyr bøte med livet i Sogn og Fjordane etter å ha blitt påkjørt av bil.

Sammen med Hordaland og Møre og Romsdal er Sogn og Fjordane de fylkene i landet der flest hjort mister livet i trafikken. I jaktsesongen 2005/2006 mistet totalt 635 hjort livet etter å ha blitt påkjørt på norske veier. 487 av disse ble påkjørt i de tre fylkene.

— Altfor mange

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at mellom 400 og 450 dyr mister livet på vestlandsveiene hvert år.

Johan Trygve Solheim på Norsk Hjortesenter har jobbet med hjort og hjortvilt siden 90-tallet og er bekymret over tallene.

— Det er altfor mange dyr. Det bygges stadig flere veier, gjennomsnittshastigheten på veiene øker og veiene blir lagt rett gjennom områder der hjorten alltid har vært. Hjorten følger de trekkene de alltid har gjort og er ikke redd for å krysse bilveier, forklarer Solheim.

Han forklarer at Sogn og Fjordane er det største hjortefylket, men at Møre og Romsdal og Hordaland også er blant fylkene med flest hjort. Det er en del av årsaken til de høye tallene, men Solheim mener det ikke blir gjort nok for å skåne hjorten fra å bli drept i trafikken.

Hjorten sprer seg

— At dyr blir drept i trafikken er ikke uunngåelig. Hjorten har ingen mulighet til å skjønne at biler er farlig, men det er mye å hente på å gjøre tiltak for å hindre påkjørsler. Skiltingen kan bli bedre, man kan bygge flere gjerder og man kan være mer kreativ i måten man sikrer veiene på, mener Solheim.

Hjortebestander i Norge har økt kraftig de siste årene, men også i resten av Europa. I Norge sprer hjortebestanden seg fra Vestlandet både sørover og nordover i landet, og i tilegg sprer hjort fra Sverige seg inn fra øst. Problemet med hjort som blir drept i trafikken vil dermed spre seg til de andre fylkene i større grad i årene som kommer.

Solheim skulle ønske Norsk Hjortesenter, som har ekspertise på hjort i Norge, ble koblet inn tidligere når det skal bygges nye veier der man vet hjorten ferdes.

— Det finnes mye kunnskap om hvordan man kan lede hjort trygt bort fra eller forbi bilveier. Det er ille at man ikke involverer dette i veiprosjektene allerede fra dag én. I stedet blir vi koblet inn først i etterkant når man ser at problemet finnes, sier Solheim.

Her er det farligst å ferdes som hjort:

Møre og Romsdal: 241 drepte hjort på veiene i jaktsesongen 2005/2006

Sogn og Fjordane: 143 drepte

Hordaland: 103 drepte

Sør-Trøndelag: 67 drepte

Rogaland: 20 drepte

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

Denne lille hjortekalven ble funnet påkjørt og forlatt på Kråkenes i høst. Dyret hadde brukket to ben og måtte avlives.
Slike hjortegjerder som er satt opp rundt Bergen lufthavn, er blant tiltakene som kan hindre hjort å bli påkjørt på norske bilveier.
Arne Nilsen