De utenlandsk registrerte bilene kjører i praksis gratis gjennom bompengeringen i Bergen og over Askøybrua.

I tilleg gjør nye EØS-regler gjør at det fra 1. oktober blir lettere å få kjøre utenlandsk registrert firmabil i Norge.

Også Parkeringsselskapet har problemer med å få inn penger for bøter fra de utenlandske bilene. Bare en av ti fra Polen og de baltiske landene betaler parkeringsbøtene sine.

— Alle må bidra til fellesskapet

Bompengeselskapet i Bergen har i lengre tid vært opptatt av problemet.

— Det er to grunner til at vi er opptatt av dette. Det ene er likhetsprinsippet at alle som bruker veiene våre må bidra til fellesskapet. Det andre er at det for bompengeselskapet utgjør et årlig tap på et par millioner kroner i inntekter, sier daglig leder Jan Otto Evjen i Bompengeselskapet til bt.no.

Bompengeselskapet har registret at problemet med utenlandske biler er økende. Evjen sier at de ikke er opptatt av om en engelsk bil som kommer med Englandsbåten kjører gjennom bompengeringen uten å betale.

— Det vi ser at det er flere biler som går igjen. Gjerne arbeidsbiler fra firma i Estland eller Polen. Vi har prøvd å ta det opp med sentrale myndigheter uten at det har nyttet. På sikt kan vi muligens få gjort noe med det gjennom nye EU-forskrifter, håper Evjen.

Evjen ser ikke bort fra at en nærmere samarbeid med tollmyndighetene kunne hjulpet, dersom de fikk en norsk adresse på bileier. Samtidig er det hans inntrykk etter at bare et fåtall av de bilene som jevnlig sniker gjennom bompengeringen som har registret seg i det hele tatt.

Bare ti prosent betaler bøtene

— Vi har en god del av de utenlandske kjøretøyene som ikke betaler parkeringsbøtene de får. Før var dette mest et problem om sommeren, men nå er det problemer hele året. Vi har merket at det mange flere utenlandske biler, gjerne håndverkere fra de baltiske land og Polen. Vi har heldigvis et virkemiddel til, vi kan ta beslag i bilen til bøtene er betalt, sier seksjonsleder Arvid Heggestad i Bergen Parkeringsselskap.

En oversikt fra Bergen viser at det hittil i år er 257 biler fra de baltiske landene som har fått parkeringsbøter i Bergen. 316 polske biler har fått parkeringsbøter.

— Dette er et jevnt økende problem. Grovt sett er bare 10 prosent av bøtene som er gitt til de baltiske og polske bilene, betalt på ordinært vis, forteller Heggestad.

Bergen Parkeringsselskap har nå engasjert et svensk firma, til å få inn bøter som ikke blir betalt av utenlandske bileiere.

Kjører i praksis gratis

Utenlandsk registrerte biler kjører i praksis gratis gjennom bompengeringen i Bergen og over Askøybrua.

— Mellom en og tre prosent av bompasseringene på årsbasis er av utenlandsk registrerte biler. Det er bare helt unntaksvis det blir krevd penger av dem i ettertid, sier teknisk sjef Trond Juvik i Bro & Tunnelselskapet til bt.no.

— Men det noen personer fra Øst-Europa som har tegnet bompengeabonnement, så en skal ikke skjære alle over en kam.

Problemet er at det ikke er lett å få krevd inn pengene fra utenlandske bilister.

Taper mange millioner hvert år

Bompengeringen i Bergen tar årlig inn over 200 millioner i bompenger. På grunn av problemer med å få inn penger fra utenlandsk registrerte biler, taper de mellom to og seks millioner kroner i bompengeinntekter. I tillegg kommer et milliontap på Askøybrua, som får inn over 100 millioner i året i bompenger.

— Noen bomselskap har avtale med det londonbaserte innkrevingsselskapet EPC for eksempel Fjelllinjen i Oslo og bompengeringen på Nord Jæren. EPC har lokale selskap som krever inn penger på vegne bompengeselskapene, men det varierer mye hvilke land de får inn penger fra og hvor mye de får inn. Spesielt i Øst-Europa er det nesten umulig å få inn penger, opplyser Juvik.

Vegdirektoratet har nå ute på anbud et forslag til en avtale med europeiske inkassoselskap. De som får anbudet skal prøve å få inn penger fra bomsnikerne.

Lettere for firmabiler 1. oktober

Tollvesenet opplyser at utenlandsk registrerte biler kan få kjøre i Norge i inntil to år.

For å få innvilget søknad om dette, må en mellom annet ha tidsbegrenset arbeidskontrakt og ikke ha familietilknytning til Norge.

Sjekk forskriften her: Avgiftsfri innførsel og bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

— 1. oktober i år kommer det endringer i forskriftene på grunn av nye EØS-regler. Det blir da mulig å få kjøre utenlandsk registrerte firmabiler også i Norge. De siste tre årene har vi behandlet om lag 500 søknader om midlertidige kjøretillatelser for utenlandsk registrerte biler i vår region. Jeg har ikke inntrykk at det er så mange som ikke søker om kjøretillatelse, men det vet jeg ikke, sier Tor Isaksen i Tollregion Vest-Norge til bt.no.

Ingen utenlandsk registrerte biler betaler veiavgifter i Norge.

Les også: Sjekker 4000 bilskilt hver dag

Ønsker du å kommentere denne artikkelen? Send kommentaren her!

Lesernes kommentarer:

_Feil å si at de taper

Pah. Bompengeselskapen går kanskje glipp av penger, men det er feil å si at de taper på dette. Det er som å stå ved en elv og fiske. Fanger du én fisk og én slipper unna så har du da for pokker fanget deg en fisk._

Kanskje jeg skal føre alle LOTTO premiene jeg ikke har fått som tap på selvangivelsen., mener KS.

_Latterlig av rike Norge

Synes denne diskusjonen er latterlig av rike Norge._

Det er vel allment kjent at vi Nordmenn skjelden betaler bøter når vi selv er i utlandet.eksempel parkeringsbøter .Som kjent er det dyrere og kreve slike bøter enn å bare glemme det,vi ferierer jo i utlandet og legger store penger igjen i landet der vi ferierer.Men ,men slik er det i Norge,man skal bare ta,ta og ikke gi noe igjen.Norge er tross alt det dyreste landet i verden og feriere i.

Og ansette ett innkassobyrå for å kreve disse avgiftene,de skal tross alt ha noe igjen for å innkreve disse pengene,og hva koster det ? Nei, lille Norge, dette er GRÅDIGHETSKULTUREN, skriver J.K.Gullaksen

_Skal vi akseptere dette?

Hva med en vinkling som nok kan få diskusjonen i gang:_

Alle de kjøretøyene som etter hvert er her i landet er kjørt av dyktige håndverkere etc. BETALER IKKE vei avgift, men sliter på veiene på linje med en bil registrert i ODDA. Skal vi akseptere dette? meiler avgiftskåt vestlending til bt.no.

Har ikke tilgang til kjøretøyregisterene

Er norsk statsborger og bor i utlandet, kjører utenlandsk bil når jeg er i Norge. Har aldri fått en regning i posten. Ville betalt hvis vi fikk en regning. Det får vi jo aldri. Problemet er at de ikke vet hvor de skal sende regningen. De har ikke tilgang til kjøretøyregisterene i det enkelt land.

Vedrørende parkeringsbøter. Blokker hjulene på bilen slik andre land gjør det, skriver Svein.

Lås på hjulene

Feilparkerte utenlandske biler: Det kan vel ikke være verre enn å plassere en lås på hjulene, som åpnes etter at regningen er betalt, foreslår Truls :-)

_Får regningen for utenlandske biler

Ser med forbauselse at lederen for Bompengeselskapet , ikke nevner med et ord ,_ at en del av oss som har brikke, får passeringene til utenlandske biler på vår faktura. I vårt tilfelle en dansk /eller polsk bil

Min kone har fått faktura på passering 2 g pr dag for denne . siden juli og tom aug. på sin faktura. Hadde jeg ikke gått inn å sjekket på hjemmesiden vår på bompengeselskapet ,hadde ikke dette blitt oppdaget.

Det som gjorde at vi reagerte , var at vi i juli var på ferie , og nettopp hadde betalt avgift før vi reiste. I aug. kom det ny regning , da ant. passeringer på nytt var brukt opp.

Jeg får beskjed at dette kan skje , men de opplyser ikke i media at folk må sjekke dette. Denne opplysningen bør de komme med snarest

Dette finner jeg besynderlig, skal de ta inn det de taper på denne måten? Det er helt sikkert mange som ikke sjekker dette!

Når du da ringer og opplyser om dette forholdet ,sjekker de passeringene på bilder de har lagret , og finner da ut ,selvfølgelig,at hennes bil ikke stemmer overens med den de har bilder av. De sier de skal ordne opp , men det tok meg 3 telefoner før de gjorde noe med det.

De sier videre at dette må jeg selv gå inn å sjekke i framtid og ?? skriver Kjell Steen-Hansen.

_Sender ikke regning.

Ønsker å tipse BT om at det er bare tull, det som Bompengeringen påstår._

Saken er at utlendinger ikke får tilsendt regning etter å ha passert bompengestasjoner i Norge. Min datter og hennes familie bor utenfor Gøteborg. Hun har ofte vært hjemme på Askøy med svensk registrert bil. Men hun har ennå aldri opplevd å få en regning fra Bompengeselskapet i postkassen.

Min danske søster og svoger var på besøk her i sommer og hadde bil med. De har heller ikke fått noen regninger. Det er vel heller Bompengeringen som ikke gidder å innkreve beløpene i utlandet. Spør selskapet. Det er feigt å skylde på de utenlandske trafikantene, mailer Grete Næss-Schmidt