I dag var det slutt på sommerrutene til Skyss. Da gikk også den første avgangen på nyopprettede linje 9.

Den ene leddbussen etter den andre rullet tomme mellom Festplassen og snuplassen utenfor høgskolen på Kronstad. Bare noen få avganger hadde passasjerer, og sjelden mer enn to-tre reisende.

I rushtiden om morgenen og ettermiddagen går det buss hvert femte minutt til og fra skolen. Midt på dagen går bussen hvert kvarter.

I alt er det fem gass-leddbusser som går i skytteltrafikk mellom Festplassen og den nye skolen.

Fem leddbusser

Når skolen er i full drift, får nærmere syv tusen studenter og ansatte sitt daglige virke ved den. Busslinjen er opprettet for å avlaste Bybanen. Skyss regner nemlig med at den ikke har kapasitet til å sluke unna den forventede passassjerveksten, selv om det fra i dag ble enda hyppigere avganger i rushtiden.

— Hvorfor kjører dere busser med fem minutters mellomrom allerede nå?

— Vi mener det er et godt trekk å ha linjen i full drift i god tid før skolen begynner. Det tar tid å endre folks reisevaner, og nå blir de oppmerksomme på den nye ruten. Vi bruker også tiden frem til skolestart til innkjøring av traseen, og Tide bruker tiden til opplæring, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

- Men er det ikke sløsing med ressurser?

— Vi ser det ikke slik. Det er praktisk å starte opp denne ruten samtidig med den øvrige ruteomleggingen etter sommerrutene. Dessuten er ikke kostnadene veldig store med å kjøre allerede fra nå av.

- Behovet er der

Skyss kommer til å følge nøye med på passasjergrunnlaget på ruten når skolen er kommet godt i gang.

— Men vi er ikke i tvil om behovet for å avlaste Bybanen. Passasjerene kommer, de, forsikrer Ingrid Dreyer i Skyss.

Snuplassen inne på skoleområdet på Kronstad vil for øvrig etter hvert også få et venteskur.