En lørdag ettermiddag i oktober i fjor parkerte Hjelmeland sin Mercedes stasjonsvogn i Rothaugsgaten i Sandviken. Moren hans hadde fått plass på aldershjem og Hjelmeland skulle hente flyttelasset. Han parkerte delvis oppe på fortauet, men hevder selv at bilens plassering ikke var til hinder for fri ferdsel, verken for gående eller andre kjøretøyer.

— Da jeg var inne i leiligheten kom en nabo og fortalte at «nå er parkeringsvaktene utenfor og gir deg bot». Det skjedde trass i at jeg hadde lapp med «flytting pågår» i bilens frontvindu, sier Hjelmeland til BT.

Deretter løp en fortørnet Hjelmeland etter parkeringsvaktene, og fant dem bak en annen flyttebil ved Rothaugskomplekset.

— Denne sto og sperret veien, men her var det ikke snakk om å skrive ut gebyr, sier han.

«Mentale helse»

I diskusjonen som oppstod, skal den ene av betjentene ha kommentert Hjelmelands mentale helse i påhør av flyttefolk og representant for borettslaget, ifølge Hjelmelands egen beskrivelse.

— Helt håpløst. Når det gjelder min mentale helse, så legger jeg til grunn at jeg verken føler meg fysisk eller på andre måter tilbakestående. Jeg har seilt til sjøs, vært styreformann, arbeidet fire år i Forsvaret, vært politisk aktiv og kløvkjører i Aurlandsdalen i fire år, sier han.

— Provoserte du selv parkeringsvaktene?

— Jeg ble forbannet og var provosert over evne. Men offentlige tjenestemenn i uniform har ingen rett til å komme med provoserende utsagn om min mentale helse. De skal opptre høvisk, sier Hjelmeland, som er sikker på at Parkeringsselskapet oppfatter ham som en ekte kverulant.

Han har også krevd at Parkeringsselskapet ilegger den aktuelle betjenten disiplinærstraff etter hendelsen. Kravet er avvist av selskapets ledelse. «Slik trafikkbetjenten beskriver kommunikasjonen mellom Dem og ham, kan vi ikke se at han har opptrådt uhøflig», skriver selskapet i et av de tjuetalls brevene som utgjør korrespondansen i parkeringskrangelen.

«Hvor skulle jeg parkere?»

Bergen Parkeringsselskap avviser Hjelmelands klage fordi «det er uomtvistelig faktum at klagers kjøretøy sto plassert på fortau», og at slik parkering er forbudt.

— Men hvor skulle jeg da parkere under flyttearbeidet? På Minde?, spør en hoderystende Hjelmeland, og legger til: - Bilen var ikke til hinder for kjørende, og opptok maks 15 cm av fortauet. Selv en tvillingvogn kunne passert, sier han.

Men Parkeringsselskapet avviser også dette argumentet. Heller ikke det faktum at Hjelmeland drev med flytting, taler til hans fordel: «Det forelå ingen akutt og uventet nødssituasjon som utelukket en annen løsning», skriver Bergen Parkeringsselskap.

Møtes i retten

I et av de siste svarbrevene viser Parkeringsselskapet til at det hittil er påløpt 2400 kroner i saksomkostninger. Men det skremmer ikke Hjelmeland fra å bringe saken til avgjørelse i rettsapparatet. Kommende torsdag behandler Bergen forhørsrett klagen på parkeringsgebyret.

— Vinnersjansene mine er nok små. Men den økonomiske belastningen er jeg villig til å ta. Noen er jo nødt til å ta opp kampen for å fremtvinge en bedre kundebehandling fra Parkeringsselskapets side, mener Hjelmeland.

KLAGER: Johnn Hjelmeland fra Sotra nekter å akseptere parkeringsgebyret han fikk da han skulle hente morens flyttelass. Nå skal retten avgjøre krangelen.<p/>FOTO: GIDSKE STARK