Omkring 800 busser stopper i den trange gaten hver dag. Nesten daglig oppstår det kaos og nestenulykker fordi busser, personbiler og fotgjengere kjemper om den samme plassen.

Bussjåfør Svein Knutsen kjører gjennom gaten ofte, og sier at han nesten hver gang er vitne til farlige episoder.

— Jeg har heldigvis ikke vært oppe i noen selv, men jeg sitter med hjertet i halsen, og ser ofte situasjoner som lett kunne gått forferdelig galt, sier han.

— Hvilke situasjoner?

— Det kan dreie seg om at personbiler kjører forbi på utsiden av bussen og ikke ser alle passasjerene som kommer ut. Eller det kan være folk som strømmer over gaten uten å bry seg særlig om hvor gangfeltene er. Dette er blitt verre etter åpningen av Bybanen. De fleste av passasjerene som går av ved endestoppet i Byparken skal videre i retning Torgallmenningen, og da må de krysse Olav Kyrres gate.

Må være årvåken

— Jeg er alltid veldig årvåken og forsiktig når jeg svinger inn i denne gaten, det er kanskje derfor jeg har unngått å komme opp i farlige situasjoner. For her vet du aldri hva som skjer. Du må være forberedt på alt og klar til å reagere raskt. Det er nesten et under at det ikke skjer flere alvorlige ulykker her. Jeg må bare innrømme at dette ikke akkurat er min favorittgate å kjøre i, og jeg tror det samme gjelder for mange andre sjåfører, sier han.

Tide Buss har 750 bussruter gjennom Olav Kyrres gate hver dag. I tillegg kommer Nobina, som kjører Nordhordlandsbussene. De har omkring 50 stopp i gaten daglig. På sommerstid er det også mange turbusser og sightseeingbusser som legger ruten gjennom gaten.

Vil ha bedre løsninger

Kommunikasjonsleder Kaare Enæs i Tide sier at antall busser som passerer gjennom Olav Kyrres gate ble redusert da Bybanen kom i drift.

— Men til tross for færre busser får vi tilbakemeldinger om at denne gaten fortsatt oppleves som en trafikal utfordring for våre sjåfører, sier Enæs.

Dette skyldes i første rekke det store antallet fotgjengere som krysser gaten til og fra Bybanen eller til og fra de øvrige bussholdeplassene.

— Dette krever ekstra årvåkenhet fra sjåførenes side. I tillegg er det vår erfaring at antall privatbiler som kjører gjennom Olav Kyrres gate er økende, med de problemene det medfører, sier han.

Kaare Enæs sier at Tide har vært i dialog med Skyss om hvordan sikkerheten og trafikkavviklingen kan forbedres i denne gaten.

— Vi håper det er mulig å finne gode løsninger som både ivaretar kravet til større sikkerhet for fotgjengerne og en bedre hverdag for sjåførene, sier han.

Verstinggate

Jens Kleppe, leder for trafikkavdelingen i Hordaland politidistrikt bekrefter at den relativt korte gatestumpen som strekker seg fra Galleriet til Nygårdsgaten forbi Byparken, utmerker seg ved flere uheldige hendelser enn de fleste andre gater i Bergen.

— Det er nok den mest ulykkesutsatte gaten i Bergen når det gjelder antall episoder, selv om det ofte er snakk om lettere skader fordi fartsgrensen er så lav, 30 kilometer i timen. Noen av hendelsene kunne likevel fort ha fått et svært alvorlig utfall, sier Kleppe.

Hva mener du er byens verste trafikkfelle? Si din mening under!

PÅ VAKT: Bussjåfør Svein Knutsener ekstra årvåken når han kjører inn i Olav Kyrres gate. Han har sett mye farlig.
ODD NERBØ