— I det store og hele er vårt inntrykk at de fleste piggdekk-bilistene velger å betale avgiften som ble innført foran denne vintersesongen, sier direktør Bjørg Hatlem i Bergen Parkeringsselskap.

Det er hennes etat som har fått ansvaret for å kreve inn piggdekkavgiften, og for sammen med politi og veimyndigheter å kontrollere at de som kjører med piggdekk, har betalt for det. Kontrollene begynte i midten av november, og blir utført samtidig med trafikkbetjentenes ordinære parkeringsovervåking.

Må ha vært i bevegelse

— De som har fått gebyr for ulovlig bruk av piggdekk, er stort sett bilister som har feilparkert, eller stått ved parkometer uten å ha betalt for det. Vi skal være veldig sikre på at bilen har vært i bevegelse før vi utsteder gebyr. Det koster ikke noe å ha piggdekk på en bil som står i ro, sier seksjonsleder Arvid Heggestad.

Prisen for ikke å ha betalt piggdekkavgift, er på 750 kroner. For mange kommer den altså på toppen av boten for å ha parkert ulovlig.

Parkeringsselskapets trafikkbetjenter opererer stort sett i bykjernen. Det betyr at piggdekk-bilister ute i bydelene lettere kan gå fri dersom de ikke har betalt denne avgiften.

23.000 «sesongbilister»

Selskapet har allerede utstedt over 20.000 sesongoblater til 1200 kroner stykket. I tillegg ligger det ytterligere 2000 bestillinger som ikke er ekspedert ennå.

Ved innfartsveiene fra nabokommunene er det satt opp oblatautomater. Her kan man få kjøpt dagsoblater. En del Statoil-stasjoner selger dessuten skrapekort som piggdekkbilistene kan benytte seg av når de er innenfor Bergen kommune. I tillegg selges det 50-60 dagsoblater per døgn via teletorg-tjenesten.

Lovlydige striler

— Folk i nabokommunene har betalt inn avgifter for to millioner kroner gjennom disse ordningene. Det tyder på ærlighet hos innbyggerne i Bergens nabokommuner. Men selvfølgelig vil det alltid være noen som tar sjansen på lure seg unna, sier direktøren i Parkeringsselskapet.

Frem til 31. desember tilbød kommunen pant for piggdekk. 5800 bileiere benyttet seg av muligheten til å få 200 kroner utbetalt per innleverte piggdekk. Det er trolig ikke nok til at kommunen oppnår målet om at 80 % av bilparken skal kjøre piggfritt.

Ekstra arbeidspress

— Innføringen av piggdekkavgiften har ført til mye ekstraarbeid for våre ansatte, men de har tatt utfordringen på en svært sporty måte. Jeg er imponert over måten de har håndtert arbeidspresset på, sier direktør Bjørg Hatlem.

Parkeringsselskapet får dekket sine utgifter med å administrere ordningen, og får også en andel av overskuddet. Resten går inn i bykassen.